Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων 2013 Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013 13:11

Τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν φέτος στα ειδικά μαθήματα ανέρχονται σε 19002, ενώ το 2012 ήταν 20258 (μείωση κατά 1256 γραπτά).

Σχετικά με τις κατανομές των βαθμολογιών ανά Ειδικό Μάθημα, παρατηρούμε ότι:

  • Στο Ελεύθερο σχέδιο αυξήθηκε φέτος το ποσοστό των υποψηφίων που πέτυχαν από 15 και πάνω (42,18% το 2013 από 37,71% το 2012).
  • Αντίθετα, στο Γραμμικό σχέδιο μειώθηκαν οι υποψήφιοι που πέτυχαν από 15 και πάνω, φθάνοντας το 43,59% το 2013 από 52,84% που ήταν το 2012.
  • Στα Αγγλικά αυξήθηκε αισθητά φέτος το ποσοστό όσων πέτυχαν από 15 έως 20 σε 31,04% σε σχέση με 10,44% που ήταν πέρυσι.
  • Στα Γαλλικά μειώθηκε το ποσοστό όσων πέτυχαν από 15 έως 20 για το 2013 (10,55%) ενώ για το 2012 ήταν 14,23%.
  • Στα Γερμανικά έχουμε αύξηση του ποσοστού στην ίδια κλιμάκωση (15 -20), δηλαδή 34,01% για το 2013 από 25,38% για το 2012.
  • Στα Ιταλικά παρατηρείται φέτος μικρή μείωση των αντίστοιχων ποσοστών: 61,01% για το 2013 από 64,59% για το 2012, στην κλίμακα 15-20.
  • Στα Ισπανικά σημειώνεται πτώση ποσοστού σε 54,48% για το 2013 από 66,66% για το 2012 στην ίδια κλίμακα.
  • Στην Αρμονία σημειώνεται σημαντική αύξηση ποσοστού σε 21,30% για το 2013 από 9,02% για το 2012 στην κλίμακα 15-20.
  • Τέλος, στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων σημειώνεται επίσης μικρή άνοδος ποσοστού σε 29,38% για το 2013 από 28,11% για το 2012, στην ίδια κλίμακα.

Ο πίνακας με τα στατιστικά στοιχεία

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΩ

Οι εισακτέοι στα τμήματα ξένων γλωσσών 2013 σε σχέση με το 2012

Εισακτέοι στα ξενόγλωσσα τμήματα 2013-14 σε σχέση με το 2012-13

Tα θέματα και οι λύσεις ειδικών μαθημάτων

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013 – Ειδικά Μαθήματα. Θέματα και Λύσεις Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Ιταλικών

......................................................................

ΑΓΓΛΙΚΑ έδωσαν ειδικό μάθημα 11.502 υποψήφιοι από 11.797 το 2012

ΓΑΛΛΙΚΑ  έδωσαν ειδικό μάθημα 918 υποψήφιοι από 1.046 το 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ έδωσαν ειδικό μάθημα 867 υποψήφιοι από 965 το 2012

ΙΤΑΛΙΚΑ  έδωσαν ειδικό μάθημα 195 υποψήφιοι από 226 το 2012

ΙΣΠΑΝΙΚΑ έδωσαν ειδικό μάθημα 145 υποψήφιοι από 183 το 2012