ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΙΤ. ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 19 Μάιος 2012 15:49

Απάντηση σε έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Γ2/335/53847/Γ1/14-05-2012 έγγραφο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας για χορήγηση άδειας εισόδου των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών Στ΄ τάξης για την επιλογή της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι.:

  • Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μετά  από σύμφωνη γνώμη των οικείων Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης  και των Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων.
  • Οι ομιλητές προτείνονται από τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Εκπ/σης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

 Απάντηση σε αίτημα εκπαιδευτικών ΠΕ34