ΚΥΠΡΟΣ - ΑΓΩΝΙΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Παρασκευή, 08 Απρίλιος 2011 14:07

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

«Αν υλοποιηθεί ως έχει η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, πολύ φοβούμαστε ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε έναν άλλο κατάλογο στη θέση του παλιού που όμως, αντί να έχει 25.000-30.000 αδιόριστους καθηγητές θα υπάρχουν ίσως και 100.000, αφού ουσιαστικά τα ίδια σε αριθμό άτομα θα διορίζονται». Αυτά αναφέρει η Κίνηση Αδιόριστων Καθηγητών, η οποία όπως επισημαίνει «ως η άμεσα ενδιαφερόμενη αλλά και επηρεαζόμενη από την οποιαδήποτε αλλαγή στους καταλόγους διοριστέων, οφείλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την προσπάθεια».

 Διευκρινίζει ότι τάσσεται υπέρ του εκσυγχρονισμού του συστήματος, διαφωνεί ωστόσο, με πρόνοιες που περιλαμβάνει το σχέδιο του Υπουργείου. Ως εκ τούτου καταθέτει τις δικές της απόψεις και θέσεις, ευελπιστώντας ότι θα εισακουστούν.
Εισηγούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.
Να υπάρξει σταδιακή αλλαγή του συστήματος, τουλάχιστον σε βάθος δεκαετίας, ούτως ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στους άμεσα ενδιαφερόμενους να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα, αλλά και στους νέους να αξιολογήσουν τις δυνατότητες που θα τους δίνονται για μελλοντικό διορισμό. Το δεκαετές μεταβατικό στάδιο θα πρέπει να ξεκινά μετά το τέλος των αρνητικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος. Επιπλέον το εύλογο χρονικό διάστημα των δέκα ετών θα μπορέσει να συντελέσει στο να μη θυματοποιηθούν πολλοί υποψήφιοι προς διορισμό που περιμένουν ήδη αρκετά χρόνια στον κατάλογο διοριστέων.
2.
Να υπάρξει πρόνοια για μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τον καταρτισμό των νέων καταλόγων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
- Την εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε ιδιωτικά αναγνωρισμένα σχολεία και Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Με αυτό τον τρόπο θα εισέρχονται στη δημόσια εκπαίδευση οι εμπειρότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ύστερα από την τριβή με το αντικείμενό τους, αλλά και ύστερα από τη συνεχή αξιολόγηση και επιμόρφωση που τυγχάνουν κατά την απασχόλησή τους στους παραπάνω τομείς, θα έχουν τα περισσότερα να προσφέρουν σε θέματα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, αλλά και τις λιγότερες απαιτήσεις για στήριξη. Προτείνουν να αναλογούν 2 μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας χωρίς περιορισμό στα χρόνια υπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο και τα οποία βρίσκονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- Το χρόνο αναμονής στον κατάλογο διοριστέων. Να μοριοδοτείται ο εκπαιδευτικός με 1 μονάδα ανά έτος αναμονής.
- Τις μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού συναφή με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα της θέσης ή την εκπαίδευση ως εξής: α) Διδακτορικός τίτλος 10 μονάδες. β) Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου μάστερ 6 μονάδες. γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους (εφόσον αναγνωρίζεται από το Υπουργείο) με 2 μονάδες.
- Τη στρατιωτική θητεία, εάν και εφόσον έχει προηγηθεί των σπουδών. Να μοριοδοτείται με 3 μονάδες ανά έτος υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά.
Με το μέτρο αυτό επίσης θα καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό και το φαινόμενο της φυγοστρατίας που βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά τα τελευταία χρόνια.

»αλλες αντιπροτασεις
- Επέκταση του ολοήμερου σχολείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Η προϋπηρεσιακή κατάρτιση να αποτελεί για τους νεοεισερχόμενους πρώτο κριτήριο εγγραφής στους καταλόγους διοριστέων.
- Οι εκπαιδευτικοί που θα λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης να μην πληρώνονται.

Γιατί δεν θέλουν εξετάσεις
ΟΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ εκφράζουν έντονα και κατηγορηματικά την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο διεξαγωγής οποιονδήποτε εξετάσεων που έχουν ως στόχο να θέσουν σε διαδικασία αξιολόγησης τον υποψήφιο εκπαιδευτικό για το κατά πόσο είναι ικανός να διδάξει.
Υποστηρίζουν ότι η εξέταση:
• Ακυρώνει τον πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί μέσα από μία διαδικασία τεσσάρων ετών που συμπεριλαμβάνει πολλαπλές αξιολογήσεις από ακαδημαϊκούς. Αντίστοιχα, ακυρώνει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.
• Υποβαθμίζει την προϋπηρεσιακή κατάρτιση την οποία καλείται να παρακολουθήσει ο υποψήφιος για διορισμό, για να κριθεί ικανός να διδάξει.
• Υποβαθμίζει τη διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός βρίσκεται υπό δοκιμασία για διάρκεια δύο ετών. Κατά την περίοδο αυτή ο εκπαιδευτικός αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από επιθεωρητές της ειδικότητάς του, βαθμολογείται και αξιολογείται ο βαθμός ετοιμότητας - επιστημοσύνης - ικανότητας που απέκτησε από την προϋπηρεσιακή κατάρτιση, έτσι ώστε να διδάξει.
• Όπως έχει κατ’ επανάληψη τονίσει η ΟΕΛΜΕΚ, δεν μπορεί μια εξέταση να αποτελεί κριτήριο της ικανότητας του υποψήφιου να διδάξει ή ακόμη δεν μπορεί μια εξέταση να ορίσει τον άριστο εκπαιδευτικό που καλείται να διδάξει.
• Θα οδηγήσει τους υποψηφίους στους δήθεν «ειδικούς» για να τους προετοιμάσουν για τις εξετάσεις, αυξάνοντας έτσι το φαινόμενο της παραπαιδείας.

Φόβοι για κάθοδο χιλιάδων Ελλαδιτών

Η Κίνηση Αδιόριστων Καθηγητών είναι η πρώτη που θίγει δημοσίως το θέμα των Ελλαδιτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναζητούν θέση εργασίας στα κυπριακά σχολεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «υπάρχει το φλέγον θέμα της καθόδου Ελλαδιτών υποψηφίων οι οποίοι θα διεκδικούν θέσεις στην κυπριακή εκπαίδευση». Υποδεικνύει ότι με το υφιστάμενο σύστημα, ήδη, το 24% των εγγεγραμμένων στους καταλόγους είναι από την Ελλάδα. Το μέγα ερώτημα, συνεχίζει, είναι πόσοι θα έρθουν να εγγραφούν με το προτεινόμενο σύστημα, όπου η εξέταση θα έχει καθοριστική σημασία για διορισμό.
Η Κίνηση αποκαλύπτει ότι σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, αντιπρότεινε μια μορφή εξέτασης που να είναι υποβοηθητική και όχι καθοριστική. Σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι, «σκοπός της εξέτασης πρέπει να είναι η συμπλήρωση της εικόνας του υποψηφίου εκπαιδευτικού» και όχι όπως προτείνεται στο σχέδιο του Υπουργείου, όπου είναι καθοριστικότατη, αφού ο υποψήφιος θα πιστώνεται μέχρι και 30 μονάδες.
Και συνεχίζουν: «Αυτό το γεγονός ανοίγει την πορεία στους χιλιάδες Ελλαδίτες (πέρσι έδωσαν ΑΣΕΠ 84.000), που εξαιτίας της κάκιστης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα θα αναζητήσουν μέλλον σε άλλες χώρες, με πρώτη προτίμηση τη μικρή Κύπρο». Παραθέτουν εξάλλου, τα εξής στοιχεία:
- Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στην Ελλάδα σε άτομα ηλικίας 22 έως 35 ετών, το 73,6% δήλωσαν έτοιμοι να μεταναστεύσουν εάν έβρισκαν δουλειά στο εξωτερικό.
- Υπάρχει σχέδιο που προνοεί συγχώνευση σχολείων στην ελληνική επικράτεια με απώτερο σκοπό τη δραστική μείωση των προσλήψεων στα σχολεία της χώρας.
- Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, τη γενιά των 500 ευρώ ο μισθός της Κύπρου φαντάζει πολύ δελεαστικός.