ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την KATEPINA M   
Τετάρτη, 07 Απρίλιος 2021 14:42

Ιταλικά: Θέση συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ζητά η Ένωση Καθηγητών |  Alfavita

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Ιταλικής φιλολογίας κλάδου ΠΕ34 υπηρετούντων στη Δημόσια Εκπαίδευση (Π.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.)

ως ο επίσημος φορέας - εκπρόσωπος του κλάδου των εκπαιδευτικών ΠΕ34 Ιταλικής φιλολογίας που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση (Αρ. Αποφ. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 98Σ/06-07-2020) εκφράζει την ικανοποίησή της για την ίδρυση και τη λειτουργία διαδικτυακών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας του μαθήματος των Ιταλικών για μαθητές της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η πρόβλεψη εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας για μια οργανωμένη ενίσχυση των μαθητών αυτών στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου αποτελεί σίγουρα μια θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών σε όλους τους υποψηφίους. Ωστόσο, προκειμένου να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια
υποστήριξης των μαθητών μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών και σε πρότερα στάδια της εκπαιδευτικής τους πορείας. Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε την προσθήκη του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Λυκείων που τροφοδοτούνται από Γυμνάσια στα
οποία οι μαθητές διδάσκονται την Ιταλική ως β’ ξένη γλώσσα, ώστε να έχουν και οι μαθητές μας το δικαίωμα να συνεχίζουν απρόσκοπτα την εκμάθηση της β’ ξένης γλώσσας της επιλογής τους στο Λύκειο, όπως ακριβώς οι συμμαθητές τους που επιλέγουν τη Γαλλική και τη Γερμανική.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν τις όποιες ανάγκες προκύψουν. Άλλωστε η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε μια ακόμα πιο αποδοτική αξιοποίηση του δυναμικού του κλάδου μας, καθώς θα συντελέσει στην υπέρβαση των στρεβλώσεων του νομικού καθεστώτος του παρελθόντος που στερεί από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς ΠΕ34 τη δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου με το μάθημα της Α’ ανάθεσής τους σε δεύτερη
σχολική μονάδα, αντίθετα με όσα ισχύουν για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο ακριβώς της ισότιμης μεταχείρισης τόσο των μαθητών Ιταλικής γλώσσας όσο και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ34, αιτούμαστε και την προκήρυξη θέσης συντονιστή εκπαιδευτικού έργου / συμβούλου του κλάδου μας για να έχουμε και εμείς τη στήριξη που παρέχεται σε όλους τους υπόλοιπους
συναδέλφους μας.
Προσβλέποντας στη θετική κατάληξη των δίκαιων αυτών αιτημάτων, η Π.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε. θα συνεχίσει την προσπάθεια για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.