ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2011 19:56

Καλωσήρθατε στο σύστημα πληροφόρησης μεταπτυχιακών σπουδών Ελλάδας

www.dictyo.gr

Η βάση των μεταπτυχιακών ενημερώνεται τακτικά ακολουθώντας τη ροή της δημοσιοποίησης προκηρύξεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Το σύστημα σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, αποσκοπώντας αφενός στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των χρηστών του και αφετέρου στη μεγαλύτερη διευκόλυνση τους κατά την αναζήτηση πληροφοριών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το:

    * φορέα υλοποίησης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)
    * γνωστικό αντικείμενο (οικονομικές επιστήμες, τεχνολογικές επιστήμες κ.λ.π.)
    * καθεστώς οργάνωσης – λειτουργίας(αυτόνομο, διατμηματικό κ.λ.π.)
    * οικονομικό καθεστώς (με δίδακτρα ή δωρεάν)
    * ή και με συνδυασμό των ανωτέρω κριτηρίων.

Φορέας υλοποίησης
Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων βάσει φορέα υλοποίησης Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Σχολή Καλών Τεχνών)
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ)
Τύπος Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων βάσει τύπου προγράμματος (Αυτόνομο, Διατμηματικό, Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό).
Γνωστικά αντικείμενα
Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων βάσει γνωστικών αντικειμένων (Επιστημονική περιοχή ενδιαφέροντος π.χ. Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Υγείας κ.τ.λ.).
Οικονομικό καθεστώς
Αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων βάσει οικονομικού καθεστώτος (Δίδακτρα ή Δωρεάν).
Σύνθετη αναζήτηση
Σύνθετη αναζήτηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.