ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΟΕ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 29 Μάρτιος 2010 14:03


πηγή esos.gr
To τριήμερο από 22 έως 24 Ιουνίου  θα πραγματοποιηθεί  στην Αθήνα, (στο ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχ. Βόδα 4-6) η79η Τακτική Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας  (36η Μεταδικτατορική).

Το ΔΣ της ΔΟΕ απέστειλε στους αντιπροσώπους  την προσωρινή Ημερήσια Διάταξη , καθώς και τις εισηγήσεις. Οι Σύλλογοι,  μέσα σε ένα μήνα (30 Απριλίου 2010) θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους, για να εγγραφούν ως θέματα στην Οριστική Ημερήσια Διάταξη (Άρθρο 35 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.).

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

79ης Γενικής Συνέλευσης

22 - 24  Ιουνίου 2010

 

ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο : ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

α) Έκθεση  Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

β) Προϋπολογισμός χρήσης 2010 - 2011

γ) Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

δ) Κριτική πεπραγμένων - Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

 

Θέμα 2ο : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

α) Δαπάνες για την Παιδεία

β) Οικονομικά

γ) Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά

δ) Εργασιακές σχέσεις

 

ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

α) Ίδρυση απεργιακού Ταμείου στη Δ.Ο.Ε.  και στους Συλλόγους

β) Ενιαίο συνδικάτο εκ/κών Π.Ε. και Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ 4ο : ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2010 - 2011

α) Διεκδικητικό Πλαίσιο

β) Πρόγραμμα Δράσης

 

Θέμα 1ο : ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

α) Έκθεση  Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

β) Προϋπολογισμός χρήσης 2010 - 2011

γ) Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

δ) Κριτική πεπραγμένων - Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

 

Θέμα 2ο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 

α) Δαπάνες για την Παιδεία

 

Το αίτημα για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο ύψος του 5% επί του Α.Ε.Π., ως πρώτο βήμα προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ιεραρχείται ως πρώτο στις διεκδικήσεις μας. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι οι δαπάνες που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία έχουν άμεση σχέση με την ποιότητά της.

Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε σύγχρονες υποδομές, εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, καθώς και προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμα προγράμματα και στήριξη της έρευνας, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη της Δημόσιας Δωρεάν παρεχόμενης Εκπαίδευσης ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη, καθιστώντας τη χώρα μας κέντρο εκπαίδευσης της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα η μείωση των δαπανών για την Παιδεία συνεπάγεται τη συρρίκνωση των Πολιτικών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Ολοήμερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, αυξημένη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Με τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης μειώνεται κατά 100.000.000€  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Μειώνονται κατά 100.000.000€ οι πιστώσεις για νέα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διεκδικούμε:

Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ,
Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.
 

β) Οικονομικά Εκπαιδευτικών

Το αίτημά μας για οικονομική αναβάθμιση, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια από το μισθό του και μόνο, ήταν το κυρίαρχο στις κινητοποιήσεις του 2006 και εξακολουθεί να παραμένει ανικανοποίητο.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών είναι αναντίστοιχες με την προσφορά και το έργο τους. Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο κρίσιμος χαρακτήρας του στη σημερινή συγκυρία είναι, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Φυσικό είναι, ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται στη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός της Π.Ε. είναι στις τελευταίες θέσεις της μισθολογικής κλίμακας των Δ.Υ. Κι αυτό γιατί συνεχίζεται το απαράδεκτο και επαίσχυντο καθεστώς των ειδικών λογαριασμών, που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι Κλάδοι Δ.Υ. να εισπράττουν μόνο ως επιδόματα, από τους ειδικούς λογαριασμούς, ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ το μισθό του εκπαιδευτικού.

Έχουμε φτάσει στο απαράδεκτο καθεστώς, οι εκπαιδευτικοί - απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης - να αμείβονται, σε πολλές περιπτώσεις πολύ χαμηλότερα από τους αποφοίτους του Δημοτικού Σχολείου. Φυσικά και δεν έχουμε τίποτε με τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο. Πιστεύουμε, όμως, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν ζητούμε διαφορετική μεταχείριση. Ζητούμε έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς και του ρόλου μας.

Η κυβέρνηση με τα μέτρα που εξήγγειλε

«Αναστέλλει τη χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου, χορηγείται μόνο, η μισθολογική ωρίμανση σε όσους τη δικαιούνται. Αναστέλλει την (τιμαριθμική) αναπροσαρμογή σε όσα επιδόματα προβλέπεται. Τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μειώνονται κατά 12%. Περικόπτει σε ποσοστό 30% τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας, καταργώντας ουσιαστικά έναν επιπλέον μισθό από τους εργαζόμενους.Επιβάλει αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 2 μονάδες και αυξήσεις στα καύσιμα, γεγονός που ψαλιδίζει ακόμη περισσότερο τις αποδοχές μας.

Έτσι με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί:

α) θα έχουν ονομαστική μείωση του μισθού τους από 1300 έως 1714€, χωρίς να συνυπολογίζονται οι απώλειες από τις περικοπές, κατά 12%, στα επιδόματα θέσης των στελεχών εκπαίδευσης.

β) θα στερηθούν της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης (που και φέτος θα αυξανόταν σύμφωνα με τον επίσημο ετήσιο τιμάριθμο-1,2%, περίπου κατά 4,27 €), συνολική ετήσια μείωση 51€.

γ) θα υποστούν όπως και όλοι οι εργαζόμενοι μια παραπέρα μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός τους, και μάλιστα φέτος στην πιο ακραία της μορφή, μετά το πάγωμα μισθών που έγινε την περσινή χρονιά.

 

Κυρίαρχος στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η οικονομική σύγκλιση των μισθών μας με αυτούς των Ευρωπαίων συναδέλφων μας, μέσα από ένα πραγματικά Ενιαίο μισθολόγιο που θα αίρει τις αδικίες και θα στηρίζεται σε ενιαίες αρχές.

Αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση με τους μισθούς των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο Έλληνας εκπαιδευτικός λαμβάνει στα 35 χρόνια υπηρεσίας, μόλις το 51% του μέσου όρου του μισθού του εκπαιδευτικού των 12 πρώτων χωρών της ευρωζώνης!!

 

Στη σημερινή συγκυρία, άμεσα,  διεκδικούμε :

1400 € καθαρά στο νεοδιόριστο
Καμία σύνδεση μισθού - απόδοσης
Άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176 €, αναδρομικά από το 2002
Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό
Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων
Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης
Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς (Κ.Π.Ε., περιβαλλοντικής κ.λ.π.), που προσφέρουν διδακτικό έργο, πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριό τους
Αφορολόγητο ίσο με το μισθό του πρωτοδιόριστου.
 

 

γ) Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά

Με την ανατροπή όλων των παραμέτρων που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και με δεδομένη και την απόλυτη άρνηση της κυβέρνησης (ούτε 1 € ΔΕΝ θα δώσουμε, είπε ο υπουργός Οικονομικών στην πρόσφατη συνάντησή του με την ΑΔΕΔΥ) να δοθεί οικονομική στήριξη στα ταμεία μας, που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης (ΟΠΑΔ-υγειονομική περίθαλψη και ΤΠΔΥ-εφάπαξ), διαμορφώνεται ένα ζοφερό τοπίο για τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και την ιδιωτική ασφάλιση.

Οι ρυθμίσεις της τελευταίας 15ετίας ήταν αποσπασματικές, δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ορίων ηλικίας, τη μείωση των συντάξιμων αποδοχών, την αύξηση των εισφορών των εργαζομένων.

Όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του και δεν αντιμετωπίζει ενδελεχώς τα βαθύτερα αίτια της υφέρπουσας κατάστασης, τα προβλήματα θα οξύνονται ακόμη περισσότερο. Είναι σίγουρο ότι οι εργαζόμενοι δε φέρουν καμία ευθύνη για τη δημιουργία τους, αφού επί χρόνια πλήρωναν και πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές που ορίζουν οι Νόμοι.

Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η κυβερνητική στροφή και συμφωνία με τους κοινωνικούς φορείς για το ξεπέρασμα τη κρίσης, για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική που θα δίνει δυνατότητες για δίκαιη ανακατανομή των εισοδημάτων .

Είναι ώρα για μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης σύμφωνα με την οικονομική , φοροδοτική , αγοραστική δύναμη του καθενός. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας των γυναικών θέτει θέμα δομής του ασφαλιστικού συστήματος και αμφισβήτησης του χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης . Την ίδια στιγμή τα ταμεία μας και ειδικότερα το Ταμείο Πρόνοιας είναι στα όρια της κατάρρευσης μετά τη λεηλασία των αποθεματικών τους από το κράτος. Δε μπορεί επίσης να συνεχισθεί άλλο το ρουσφέτι , η αναξιοκρατία και η γραφειοκρατία γιατί οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ομηρία.

Διεκδικούμε:

Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
Δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση,
Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώματα για παλιούς και νέους ασφαλισμένους,
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αναπληρωτών για όλους τους μήνες του έτους,
Κρατική εγγύηση των αποθεματικών των ταμείων.
Την επιστροφή των κλεμμένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση συντάξεων, μερισμάτων και εφάπαξ. Όχι στη διάθεση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο
Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες
Κανένα «χαράτσι» στους Δημοσίους Υπαλλήλους για το Ταμείο Πρόνοιας
Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας .
Το Κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του καταβάλλοντας στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα χρήματα που τους οφείλει και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Άμεση χρηματοδότηση του Ταμείου Πρόνοιας και του Ο.Π.Α.Δ.
Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη.
Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.
Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη, με 30/30.
Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού.
Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα).
Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση.
Να καταργηθεί το πλαφόν του 20%, που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους.
Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ' ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο ΙΚΑ. Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής.
Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ. και για το Ταμείο Αρωγής.
Να αποδεσμευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας.
Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων, να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.
Αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να καλύπτονται οι γιατροί και όλες οι εξετάσεις των ασφαλισμένων. Να καταργηθεί η συμμετοχή για τη Φαρμακευτική Περίθαλψη.
Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας με στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των μερισμάτων.
Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ειδικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου
Χορήγηση πλασματικής τριετίας στους εργαζομένους στην παραμεθόριο.
Δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των Ταμείων.
 

δ) Εργασιακές Σχέσεις

Στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ε.Ε. προβλέπεται σημαντική μείωση των προσλήψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μονίμων κατά 50%, από 6.000 σε 3.000 και αναπληρωτών κατά 70-80% από 11.000 σε 3 - 4.000). Αποδεικνύεται και από αυτό, πως ο πραγματικός λόγος που το Υπ. Παιδείας προωθεί την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων είναι  η δραματική μείωση των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών θα είναι: περισσότερα κενά στα σχολεία, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία για δημιουργία τμημάτων με υπεράριθμους μαθητές και πιέσεις στο ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών.

Διεκδικούμε:

Καμιά αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών (60% ΑΣΕΠ - 40% ενιαίος πίνακας)Καμιά μείωση στους διορισμούς των εκπαιδευτικώνΠρόβλεψη για μόνιμο διορισμό των αποφοίτων των τμημάτων Ειδικής Αγωγής με βάση το ισχύον σύστημα.Κατάργηση της ωρομισθίας. Να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις για κάθε αναγκαίο εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία και να καλυφθούν με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.Να μειωθεί το διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, στα επίπεδα της δευτεροβάθμιας. Ο κλάδος διεκδικεί, το ωράριο των εκπαιδευτικών να καθορίζεται ενιαία για όλους, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι από τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Συνεχές και μη ελαστικό ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει τουλάχιστον 18 ώρες εβδομαδιαίως στο ίδιο σχολείο να μη μετακινείται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλο σχολείο. Τις υπόλοιπες ώρες μέχρι την πλήρη συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου να τις διαθέτει για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων στο ίδιο σχολείο.
Ο χρόνος επίβλεψης κατά τη διάρκεια του φαγητού των μαθητών στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία θεωρείται ως χρόνος διδακτικού ωραρίου. Αυτονόητο είναι ότι το μέτρο αυτό πρέπει να επεκταθεί και στα σχολεία που λειτουργούν με ολοήμερα τμήματα.
Μείωση στο μισό του διδακτικού ωραρίου των διευθυντών σχολικών μονάδων που είναι ολοήμερα. Ο διευθυντής να διδάσκει από 3 μέχρι 6 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Παράλληλα να μειωθεί το ωράριο και των υποδιευθυντών και ανάλογα με τον τύπο του σχολείου να γίνει από 12 μέχρι 15 ώρες.
Αποζημίωση των ολιγοθεσιτών συναδέλφων μας για τις περισσότερες ώρες που εργάζονται και κάλυψη των κενών με υπερωριακή αποζημίωση όπου δεν υπάρχει ο πρόσθετος δάσκαλος.
Υπάρχει σαφής διάκριση του εργασιακού από το διδακτικό ωράριο. Η ανάθεση διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του εκπαιδευτικού σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται μέσα στην υποχρέωση του εκπαιδευτικού για παραμονή στο σχολείο, προς παροχή άλλων υπηρεσιών. Η οποιαδήποτε δε απασχόληση των μαθητών ανάγεται στο διδακτικό ωράριο.
Θέσπιση και στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία γραμματειακής υποστήριξης.
Θέμα 3ο: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

α. Απεργιακό Ταμείο

Η ίδρυση απεργιακού Ταμείου στη Δ.Ο.Ε. και στους Συλλόγους παρά τις προσπάθειες που έγιναν την περσινή χρονιά, δεν κατέστη δυνατή. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ομόφωνα, αποφάσισε να εισηγηθεί θετικά προς τους Συλλόγους για την ίδρυση δικού τους απεργιακού Ταμείου, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των κινητοποιήσεων και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταλήξει σε συγκεκριμένη εισήγηση για το θέμα πριν την αποστολή της Οριστικής Ημερήσιας Διάταξης της 79ης Γ.Σ. του κλάδου.

β. Ενιαίο Συνδικάτο Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας, τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Εκπαιδευτικοί των δύο Κλάδων, που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία κοινά, επιβάλλουν την υλοποίηση της πρότασης της Δ.Ο.Ε. για ίδρυση κοινής Ομοσπονδίας  των δύο Ομοσπονδιών. Εκτιμούμε ότι στη σημερινή συγκυρία ένα ενιαίο συνδικάτο 180.000 εκ/κών θα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης και διαμόρφωσης των εξελίξεων.

Καλούμε τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων, να προβληματιστούν πάνω στην πρόταση και να αποφασίσουν σχετικά, έτσι ώστε η 79η Γενική Συνέλευση του κλάδου, να λάβει την πολιτική - συνδικαλιστική απόφαση για να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τότε οι δύο Ομοσπονδίες είχαν καταλήξει και σε κοινό καταστατικό, αλλά το θέμα δεν προχώρησε. Το σχέδιο κοινού καταστατικού του 1960 σας το αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας.

Θέμα 4Ο :  ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2009 - 2010

Η Εισήγηση θα σταλεί μαζί με την οριστική Ημερήσια Διάταξη.