ΟΛΜΕ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2012 21:17

ΟΛΜΕ

ΑΘΗΝΑ 31/1/2012

Θέμα : « Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων»

Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτ. 401/11.1.2012 έγγραφό σας ( 16136/16.1.2012 )

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 25 παρ.1 και 6 του ν.3867/2010 για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών του δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, έχει αποφασίσει κατά τις συνεδριάσεις του με αρ. 3363/2-9-2010, 3372/3/27-10-2010,  3384/3/13-1-2011,  3414/5/1-9-2011, 3421/10-11-2011 και 3429/12.1.2012, να παράσχει τη δυνατότητα :

  • επιμήκυνσης της διάρκειας των δανείων στεγαστικού τομέα που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 31-12-2011 με το ισχύον επιτόκιο,
  • μείωσης της τοκοχρεολυτικής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα,
  • αναστολής εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα καθώς και
  • ρύθμισης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών από δάνεια όλων των κατηγοριών που έχουν συνομολογηθεί μέχρι 31-12-2011,  με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

 

Διαβάστε περισσότερα … εδώ

Δείτε την πρόταση της ΟΛΜΕ σχετικά με τα δάνεια στις 12-01-2012 … εδώ