ΟΛΜΕ - Η EDUCATION INTERNATIONAL (Ε.Ι.) ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina   
Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2011 06:12

edugate.gr

Από την ιστοσελίδα της Ε.Ι. – Διεθνούς Συνομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών) http://www.ei-ie.org/en/news/show.php?id=1538&theme=rights&country=greece [2011-02-25] Ελλάδα: Οι Εκπαιδευτικές οργανώσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που καταστρέφουν την εκπαίδευση με την πραγματοποίηση  48ώρης απεργίας.

Με ένα ανοιχτή επιστολή προς την Ε.Ι. και τις αδελφές εκπαιδευτικές ενώσεις σε όλη την Ευρώπη, η ΟΛΜΕ καταγγέλλει τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί στον λαό και στρέφονται κατά του τομέα της εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Δημήτρης Πεππές, δήλωσε ότι «οι περικοπές των μισθών, η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η υποβάθμιση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών» είναι μερικά από τα μέτρα που με πρόσχημα την οικονομική κρίση έχει επιβάλλει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, Νίκος Παπαχρήστος, τόνισε ότι οι επιπρόσθετοι παράγοντες όπως οι «οι αρνητικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο των σχολείων, η προετοιμασία για ένα σχολείο με επιχειρησιακό προσανατολισμό και με κατεύθυνση προς την αγορά εργασίας, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα σε όλη τη χώρα.» Η ΟΛΜΕ έδειξε ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2011, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση θα είναι χειρότερες από το προηγούμενο κατώτατο επίπεδο αγγίζοντας το 2.75% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Η ΟΛΜΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει τις αλλαγές που θα εφαρμόσει στον τομέα της εκπαίδευσης, παρά την αντίθεση των εκπαιδευτικών. Η ΟΛΜΕ απορρίπτει επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί τις πλατφόρμες του κοινωνικού διαλόγου ως ένδειξη «άσκησης διαβούλευσης».  Αντιθέτως, η ΟΛΜΕ, οργάνωση-μέλος της Ε.Ι., διερωτήθηκε για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να συναντήσει το Διοικητικό της Συμβούλιο και να συζητήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις μαζί του με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο.

Η ΟΛΜΕ υπογράμμισε ότι «παρόμοιες πολιτικές εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν  σε όλη την Ευρώπη (ειδικά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) με την Ελλάδα να αποτελεί το σημείο εκκίνησης». Η ΟΛΜΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση από όλες τις ομοσπονδίες, σε όλη την Ευρώπη, με την ΕΙ να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα αυτό.

Στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΕΙ, το Γραφείο της ETUCEπρογραμματίζει τη συζήτηση της κατάστασης στην Ελλάδα στη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες-Βέλγιο, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ε.Ι. θα συνεχίσει τις εκκλήσεις προς τους ηγέτες της Ελλάδας και της Ευρώπης να σεβαστούν τους βασικούς εθνικούς και διεθνείς κανόνες εργασίας όπως οι συλλογικές συμβάσεις και  οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει επίσης να σταματήσουν τις περικοπές στον προϋπολογισμό του δημοσίου τομέα, και να κατανείμουν τους οικονομικούς πόρους ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη, και να επιτευχθεί η Εκπαίδευση για όλους.

Ευρωπαϊκή  Συνδικαλιστική ΕπιτροπήγιατηνΕκπαίδευση ETUCE

ΕΙ-ΕυρωπαϊκήΠεριφέρεια

ΠΡΟΣ:ΟΛΜΕ,ΔΟΕ

                                                                                              Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2011

                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ.:MR/MV/DP/9291


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ETUCEέχει λάβειτηνέκκλησητης ΔΟΕκαιτης ΟΛΜΕ.Ανησυχούμε τόσο για τις περικοπές στην εκπαίδευση που η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο όσο και για τις σχετικές συνέπειες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή που έχει επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του κοινωνικού διαλόγου με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Επομένως, η  ETUCEθα στείλειμιαδήλωσηστιςελληνικέςαρχέςενθαρρύνοντάς τιςνα συμμετέχουνσε ένανβιώσιμοδιάλογομε  τις εκπαιδευτικές ενώσεις.

Οιπερικοπέςστηνεκπαίδευσηδεν είναιηκατάλληληαπάντησηστιςπροκλήσειςπου Ευρώπηαντιμετωπίζειαυτήν την περίοδοεξαιτίαςτηςοικονομικής κρίσης,καιηETUCEανησυχεί έντοναμετιςμυωπικέςπολιτικέςλιτότηταςπου λαμβάνουνμερικέςΕυρωπαϊκέςκυβερνήσεις.

ΗETUCEασχολείταιαυτήν την περίοδομε ένα αριθμό διαφορετικών προγραμμάτωνσχετικά μετηνκρίσηκαικαταβάλλειμεγάλη προσπάθειανα διασφαλίσειότιτακράτη μέλη της ΕΕεξασφαλίζουνεπαρκείςεπενδύσειςγια τηνεκπαίδευση.Μεταξύ άλλων,η ETUCEέχει δημοσιεύσειμιακοινή διακήρυξημετηνΕυρωπαϊκήΟμοσπονδίατωνΕργοδοτών τηςΕκπαίδευσης(EFEE)πουδηλώνειότιοι δημόσιεςκαιοι ιδιωτικές δαπάνεςγια τηνεκπαίδευσηαποτελούνμιαεπένδυσηστο μέλλον,καιότιοιχώρεςθα πρέπεινα μην πραγματοποιούν περικοπέςστηνεκπαίδευση. Επιπλέον,ηETUCEέχει επιτύχειπρόσφαταέναπρόγραμμα(στο οποίοη ΟΛΜΕσυμμετείχε ενεργά)για τοναντίκτυποτηςοικονομικής κρίσηςστονκοινωνικόδιάλογογια τηνεκπαίδευση. Αυτό το πρόγραμμα συνεχίζεται με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πρόσφατα για τις προκλήσεις σχετικά με την πρόσληψη και τη διατήρηση των εκπαιδευτικών σε ένα περιβάλλον κρίσης.

Τέλος, η ETUCEοργανώνει την εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών στην προσεχή Ευρω-διαμαρτυρία της ETUC«Όχι στη λιτότητα- για μία κοινωνική Ευρώπη, για θέσεις εργασίας και ευημερία, για δίκαια φορολόγηση και δίκαιους νόμους».

Οιοργανώσεις-μέλη της ETUCEστηνΕλλάδαθα συνεχίσουνφυσικάνα ενημερώνονταικαινα καλούνταινα συμμετέχουνενεργάσεόλες αυτές τιςδραστηριότητεςτους επόμενους μήνες.


Θερμούς χαιρετισμούς,

MartinRømer

ΕυρωπαϊκόςΔιευθυντής

ΕυρωπαϊκήΣυνδικαλιστική Επιτροπήγιατηνεκπαίδευση

ΕυρωπαϊκήΠεριφερειακή δομή  της EducationInternational

 

 

 

 

ETUCE

 

 

Προς:  -ΚαΆννα Διαμαντοπούλου,ΥπουργόςΠαιδείας.

             (Fax: 00302103443865)

            -Κα.ΠαρασκευήΧριστοφιλοπούλου,ΥφυπουργόςΠαιδείας.

             (Fax: 00302103443466)


ΔήλωσητηςETUCEγια τηνκατάστασηστηνΕλλάδα


ΗΕυρωπαϊκήΣυνδικαλιστική Επιτροπήγιατηνεκπαίδευση(ETUCE), η οποίαεκπροσωπεί
135 οργανώσεις εκπαιδευτικών και 12.8 εκατομμύριο άτομα από 45 Ευρωπαϊκές χώρες, επιθυμεί να εκφράσει την ανησυχία της για την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα.

 

ΗETUCEέχει λάβειεκθέσειςαπότιςοργανώσεις-μέλη τηςστηνΕλλάδασύμφωνα με τις οποίες τοΥπουργείοΠαιδείαςτης χώρας έχει αναγγείλειτησυγχώνευση1933σχολικώνμονάδων,γεγονός το οποίο συνεπάγεταιτοκλείσιμο1056σχολείων,οδηγώνταςσεαπώλεια3000θέσεων εργασίαςκαισε μίαδραματική μείωσητηςποιότηταςτηςεκπαίδευσηςστηνΕλλάδα.Αυτές οι αλλαγές έχουν δρομολογηθεί χωρίς οποιονδήποτε προγενέστερο ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών.


Μολονότι είναι κατανοητή ηανάγκηαντιμετώπισηςτουδημόσιουελλείμματος,ηETUCEυπογραμμίζειτηνανάγκηοποιαδήποτεαλλαγήπου έχει επιπτώσειςστοεργατικό δυναμικότης εκπαίδευσηςνα επιχειρηθείμέσωτουκοινωνικούδιαλόγουμε τις οργανώσειςτωνεκπαιδευτικών,καιτονίζειότιοιπερικοπέςστηνεκπαίδευσηδεν αποτελούν την κατάλληλη απάντησηστιςπροκλήσειςπου η Ευρώπηαντιμετωπίζει αυτή την περίοδολόγωτηςοικονομικής κρίσης.

 
Μέσασεαυτό τοπλαίσιο,ηETUCE,


-Λαμβάνοντας υπόψητηνΟδηγία2002/14/CEτουΕυρωπαϊκού ΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτης 11ης Μαρτίου 2002που θεσπίζουν έναγενικόπλαίσιο ενημέρωσης καιδιαβούλευσης των εργαζομένωνστηνΕυρωπαϊκή Κοινότητα, και προσκαλούντουςεργοδότεςστακράτη-μέλη της ΕΕνα έρθουν σε διαβούλευση μετουςεργαζόμενους,περιλαμβανομένων εκείνωνσεκλαδικόεπίπεδο,γιαοποιοδήποτεζήτημαείναι πιθανόν να έχει επιπτώσεις στιςσυνθήκεςεργασίαςτους. 


- Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρμογή της Στρατηγικής  «Ευρώπη 2020» (14 Φεβρουαρίου 2011),τονίζει ότι «επείγει η αποτελεσματική επένδυση σε υψηλής ποιότητας, εκσυγχρονισμένη και αναθεωρημένη εκπαίδευση και κατάρτιση, διότι αφενός θα θέσει τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ευημερίας της Ευρώπης και αφετέρου, παρέχοντας περισσότερες και καλύτερες δεξιότητες και προσόντα θα διευκολύνει βραχυπρόθεσμα  την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης». (5505/11, Ι: 1)


-Λαμβάνοντας υπόψηταΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουστην ανακοίνωση σχετικά μετιςνέεςδεξιότητεςγιανέεςθέσεις εργασίας (COM2008868), που υπογραμμίζεταιηανάγκηγια επενδύσειςστηνεκπαίδευσηκαιτηνκατάρτιση(9 Μαρτίου 2009).


- Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων στην εκπαίδευση «Επένδυση στο μέλλον» (18 Ιανουαρίου 2011).

 

1. Πιέζει την ελληνική κυβέρνηση να μην πραγματοποιήσει περικοπές στην εκπαίδευση.

2. Προσκαλεί την Ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει σε ένα διεξοδικό και βιώσιμο διάλογο με τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών, για όλα τα ζητήματα σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημαυπό αυτήν τη μορφή,προκειμένου να βρεθεί μια συλλογικά διαμορφωμένη λύση για την τρέχουσα κατάσταση.


3. Επαναλαμβάνειτηνπλήρηυποστήριξήτηςπροςτους εκπαιδευτικούς της Ελλάδαςκαιτις συνδικαλιστικές οργανώσεις τουςΟΛΜΕκαιΔΟΕ.


Εξ ονόματοςτηςETUCE,


RonnieSmith,

 

Πρόεδρος

 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2011

 

 

 

DUT

 

23 Μαρτίου 2011-04-03

1996/0826/0001*6

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Μήνυμα Αλληλεγγύης

Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Δανίας εκπροσωπεί 90,000 εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων της Δανίας.

Σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένης της Δανίας, αντιμετωπίζουμε συγχωνεύσεις  ως επακόλουθο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Ως εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να δεχθούμε  το γεγονός ότι θυσιάζεται  η εκπαίδευση- χωρίς διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς και τις οργανώσεις  που τους εκπροσωπούν .

 

Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Δανίας υποστηρίζει τον αγώνα σας ενάντια στις περικοπές  στη δημόσια εκπαίδευση.

 

Με τις καλύτερες ευχές

 

Stig Andersen

Αντιπρόεδρος

 

                                                                                                                                  

Συνδικαλιστική Ένωση των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στη δημόσια εκπαίδευση στην Τουρκία

Αρ. Πρωτ.: 2011/600/711

Θέμα: Εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα

Αγαπητοίσυνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμετην απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας για τη συγχώνευση και το κλείσιμο 1933 σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης θα είναι η πτώση στην ποιότητα της δημόσια εκπαίδευσης, η απώλεια θέσεων εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, και η επιτάχυνση της διαδικασίας των ιδιωτικοποιήσεων.

Ομοίως, σε όλο τον κόσμο, οι παρόμοιες πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και της λιτότητας εφαρμόζονται και στη χώρα μας δυστυχώς. Επομένως, οι εργαζόμενοι στους τομείς της εκπαίδευσης και των επιστημών στην Τουρκία παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τους αγώνες της γειτονικής τους χώρας.

 Έχουμε μάθειότιΟΛΜΕέχει ανακοινώσειμιααπεργίαστις 30 Μαρτίουγιανα αντιταχθείστηναπόφασηαυτή, καιότι υπάρχειμιαισχυρήαντίδρασηαπότουςσπουδαστέςκαιτουςγονείς. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στην απεργία και στις διαμαρτυρίες που σκοπό έχουν να αντιταχθούν στην απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Συγχαίρουμε όλους τους   συναδέλφους στην Ελλάδα για την αξιέπαινη προσπάθειά τους, και στέλνουμε μία ισχυρή ένδειξη της αλληλεγγύης μας. Ο κοινός αγώνας των εργαζομένων θα ανατρέψει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

 

Με εκτίμηση,

EğitimSen

Γενικός Γραμματέας

MehmetBozgeyik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECCOO

 

 

Μαδρίτη, 29 Μαρτίου 2011


Προς:

Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου
Υφυπουργό Παιδείας κα Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου

 

Αγαπητή Κυρία,


Η FECCOO,  η πρώτη Ισπανική Συνδικαλιστική Ένωση Εκπαιδευτικών, που αντιπροσωπεύει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, απευθύνεται σε εσάς για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα εξαιτίας της επίθεσης που πραγματοποιείται ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει αναγγείλει τη συγχώνευση
1933 σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς οποιοδήποτε προγενέστερο και ουσιαστικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και την ελληνική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, η παρούσα απόφαση επιτρέπει τη συγχώνευση 1523 σχολείων  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 410 σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, 1056 σχολεία θα κλείσουν μόνιμα, δηλαδή 851 από τα 10.798 (7.8%) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και 205 από τα 3.185 (6.5%) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσω αυτής της απόφασης η κυβέρνηση και τύποις αλλά και κατ’ ουσίαν έχει εξαπολύσει μια δίωξη ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα αγωνιστούμε μαζί με τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσουμε το καθολικό δικαίωμα στην εκπαίδευση ενάντια στις επιθέσεις που δέχεται.


Συνεπώς, σας ζητάμε  να διορθώσετε  τα  ανακοινωθέντα μέτρα.


Με εκτίμηση,

JoseCamposTrujillo,

Γενικός Γραμματέας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGIL Che Vogliamo (Federazione Lavoratori/lavoratrici Conoscenza - CGIL Italia)
Ιταλική Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Εκπαίδευση

Προς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας

 

Εμείς, οι εργαζόμενοι στη  CGIL Che Vogliamo

(Federazione Lavoratori/lavoratrici Conoscenza - CGIL Italia)


Υποστηρίζουμε τον αγώνα των ελληνικών συνδικαλιστικών ενώσεων ενάντια στη συγχώνευση των 1933 σχολικών μονάδων, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ελλείψει οποιουδήποτε προγενέστερου ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς και την ελληνική κοινωνία.

 

Η παρούσα απόφαση, που έχει ως συνέπεια το μόνιμο κλείσιμο 1056 σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 205 σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χτυπάει θανάσιμα τη δημόσια εκπαίδευση. Η συνέπεια αυτών των ενεργειών θα έχει δραματικές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και θα οδηγήσει στην απώλεια των 3000 θέσεων εκπαιδευτικών.

 

Η ελεύθερη και καλής ποιότητας εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των μαθηματικών υπολογισμών ή των επί χάρτου σχεδίων εξοικονόμησης που εκπονήθηκαν στα υπουργικά γραφεία: Είναι ένα από το βασικά, θεμελιώδη δικαιώματα όλων των παιδιών, σε όλο τον κόσμο, και πρέπει να βασίζεται στο ενδιαφέρον για την ευημερία, και τις προοπτικές για το μέλλον όλων των νέων.

 

Στην Ιταλία διεξάγουμε τον ίδιο αγώνα ενάντια στις περικοπές της κυβέρνησής μας, και επομένως πιστεύουμε ότι ο ελληνικός αγώνας και ο αγώνας μας συμπίπτουν: Όλοι συμμετέχουμε στην οικοδόμηση ενός ισχυρού κινήματος, σε όλη την Ευρώπη, για να παλέψουμε ενάντια στις επιβολές της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα Υπουργεία Παιδείας και τις Κυβερνήσεις  να απαντήσουν  με ένα αποφασιστικό ΟΧΙ στις επιβολές της ΕΕ και του ΔΝΤ, να εργαστούν προς την επανάκτηση του δημοκρατικού δικαιώματος της ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων, και  να ενεργήσουν σύμφωνα με την εντολή που προέρχεται από τους λαούς των χωρών: Να λάβουν αποφάσεις που ωφελούν κάθε ένα άτομο χωριστά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ειδικά που είναι πιο ευάλωτοι.

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Μαρτίου 2011

Ρήγα, Λετονία

 

Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας

ΟΛΜΕ

ΔΟΕ

Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Διεθνής

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ  ΤΗΣ LIZDA 

 

Η συνδικαλιστική οργάνωση των υπαλλήλων της εκπαίδευσης και των επιστημών της Λετονίας (LIZDA) εκφράζει την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξή του στις ελληνικές ενώσεις των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να ακυρωθεί η απερίσκεπτη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις συγχωνεύσεις 1933 σχολικών μονάδων  στην Ελλάδα.

 

 Η LIZDA είναι μία ανεξάρτητη δημόσια οργάνωση που ενώνει περισσότερα από 34 χιλιάδες άτομα που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης και των επιστημών της Λετονίας, προστατεύοντας κατά συνέπεια τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των μελών της. Πιστεύουμε ότι σε μία δημοκρατική χώρα οποιεσδήποτε αποφάσεις σημαντικές για την εκπαίδευση και τις επιστήμες θα πρέπει να συζητούνται με τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Η LIZDA καλεί το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να συνδιαλεχθεί με τις ελληνικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος από το κλείσιμο των σχολείων θα είναι δραματικός για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η κυβέρνηση οποιασδήποτε ανεπτυγμένης χώρας σε καιρό κρίσης θα πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει να επενδύσει στην εκπαίδευση, αντί να μειώσει τις δαπάνεςτης! Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο αριθμοί. Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, επομένως θα πρέπει να υπερβεί οποιαδήποτε πολιτικά συμφέροντα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ingrīda Mikiško

Πρόεδρος LIZDA

Edgars Grigorjevs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Συνδικαλιστική Ένωση των Εκπαιδευτικών της Μάλτας (ΜUT)θα ήθελε να εκφράσει την αλληλεγγύη της στην ΟΛΜΕ σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα. Τα γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα σας αφορούν όλες τις Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Ενώσεις, προσελκύουν το μεγάλο ενδιαφέρον της MUTκαι επομένως υποστηρίζουν τον αγώνα σας. Η MUTσυμμερίζεται τις απόψεις σας για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και συμμετέχει μαζί σας στον αγώνα ανατροπής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη.

Η MUTπαρακολουθεί στενά στην κατάσταση και σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε να εκφράζετε  τις απόψεις σας.

 

Με τις καλύτερες ευχές μας

AnthonyCasaru

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Ένωση Εκπαιδευτικών Μάλτας

 

 

 

 

SNES-FSU

Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γαλλίας

 

 

 

Προς τουςΠροέδρουςκαιτουςΓενικούςΓραμματείςτης ΔΟΕ καιτης ΟΛΜΕ

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η  Snes-Fsuθα επιθυμούσενα εκφράσειτηναλληλεγγύηκαιτηνυποστήριξήτης στους αγώνες πουδιεξάγετεενάντιαστιςαποφάσειςτου ΥπουργείουΠαιδείαςνα κλείσεισχολεία. Μια τέτοια απόφαση αποτελεί απειλή για την ποιότητα της δημόσια εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλους τους μαθητές, και επίσης για το κύρος του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού δεδομένου ότι θα υπάρξουν περικοπές στις θέσεις των εκπαιδευτικών. Η διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί επίσης μια τάση που αντιμετωπίζουμε στη Γαλλία, και στις 19 Μαρτίου διοργανώσαμε διαμαρτυρίες στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις για να υπερασπιστούμε την επένδυση στη δημόσια εκπαίδευση.

Ελπίζουμεότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θα ακούσει τις διαμαρτυρίες σας και θα επανεξετάσει τις αποφάσεις του.

 

Με αισθήματααλληλεγγύης

Εκ μέρους της Snes-Fsu

 

 

 

 

K.T.O.E.Ö.S.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası

Τουρκικό Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου

                              28.03.2011


ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΟΕ


Αγαπητοί σύντροφοι,

Πληροφορηθήκαμε για τους συνεχείς σας αγώνες και θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στην κοινή μας πάλη ενάντια στην επίθεση προς την ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Παρατηρούμε πολλές παρόμοιες επιθέσεις σε πολλές χώρες όπου τα Υπουργεία Παιδείας ενεργούν όπως το ΔΝΤ, και τα Υπουργεία Οικονομικών  ενεργούν όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.

Αυτά τα δύο ιδρύματα επιβάλλουν τις νέο-φιλελεύθερες πολιτικές στις
χώρες και στους λαούς τους με τη δικαιολογία της κρίσης, πραγματοποιώντας επίθεση σε όλους τους τομείς του δημοσίου.

Οι αόριστες συνθήκες εργασίας, η ανασφάλιστη εργασία και η απώλεια της εγγύησης των μισθών είναι μια επίθεση που από την αρχή προσπαθεί μειώσει την αξία της ΕΡΓΑΣΙΑΣ, με τη δημιουργία ενός στρατού άνεργων οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να εργαστούν υπό το καθεστώς φθηνής εργασίας. Η ιδέα που προσπαθούν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους είναι είτε η συμμόρφωση με αυτό που τους δίνεται είτε η απώλεια  της εργασία τους.

Από τη μία πλευρά, τα δημόσια σχολεία ιδιωτικοποιούνται συγκαλυμμένα, και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια τάση μετατροπής της εκπαίδευσης σε εμπόρευμα, γεγονός για το οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει τον αγώνα τους στους δρόμους. Πρέπει να επαναστατήσουμε ενάντια σε αυτό, πρέπει μην επιτρέψουμε πλέον στον καπιταλισμό να μας εκμεταλλεύεται και πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού ως εργαζόμενοι, με τον ισχυρότερο τρόπο.

Άλλη μια φορά θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε την αδιάλειπτη αλληλεγγύη μας στον αγώνα σας, και ευχόμαστε τη νικηφόρα έκβαση του συνδικαλιστικού αγώνα.

 

Με εκτίμηση,  

Tahir  GÖKÇEBEL

Πρόεδρος

Εξ’ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

FNEC-FPFOΓΑΛΛΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Αγαπητοίσυνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμεγια το μήνυμά σας.

Παρακολουθούμε με πολλήπροσοχή και υποστηρίζουμε πλήρως τις απεργίες και τις διαμαρτυρίες που οργανώνετε, ειδικά ακριβώςτη στιγμή που η γαλλική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα και προετοιμάζει άλλα τα οποία μοιάζουν αρκετά με εκείνα που αντιμετωπίσατε για ένα έτος.

Από το 2003,η κυβέρνησή μας έχει καταργήσει 80 000 εργασίας στην εκπαίδευση. Το ΔΝΤ και η ΕΕ θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό και συνεπώς οι νέες περικοπές προγραμματίζονται για τα επόμενα έτη. Το καθεστώς των κρατικών δημοσίων υπαλλήλων απειλείται από τα σχέδια αναδιοργάνωσης, από αναγκαστικές αλλαγές εργασίας, και από την εισαγωγή της σύνδεσης του μισθού με βάση την απόδοση κ.λπ.

Όπως γνωρίζετε,είμαστε εκατομμύρια που διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ησυνομοσπονδίαμας,cgt-ForceOuvrièreέχει ζητήσειτηναπόσυρσηαυτής τηςμεταρρύθμισηςκαι θέλειτην κατάργησή της.

Αυτή τη στιγμή,οι γαλλικές και γερμανικές κυβερνήσεις θέλουν να περάσουν ένα «σύμφωνο για να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα» προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική ισορροπία το 2015.

Ησυνομοσπονδία μας καταγγέλλει αυτό που ονομάζει  «η αδελφότητα των λύκων» από τη χρηματοδότηση στη ζώνη του ευρώ «που δεν έχει κανέναν στόχο παρά να γενικεύσει τις σκληρές και μόνιμες πολιτικές λιτότητας στην Ευρώπη, στοχεύοντας μόνο σε νέες υποσχέσεις προς τις χρηματοοικονομικές αγορές.»

Ηκυβέρνησή μας θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα. Γιατην cgt-ForceOuvrière,«η θεσμοθέτηση  ενός τόσο αυστηρούκανόνα επιστροφής ή διατήρησης τηςισορροπίαςσταδημόσιαοικονομικάθα αρνούταντηδημοκρατίακαιθα ήτανμιαπρωτοφανήςεπίθεσηενάντιαστηβάσητηςΔημοκρατίαςμας»προκειμένου«να υποβάλειστοαυστηρόπλαίσιοτουΕυρωπαϊκούσύμφωνουγιατησταθερότητακαιτηνανάπτυξη».Αυτό το νέο μέτρο από την κυβέρνηση θα «θεσμοθετήσει την λιτότητα»

Αυτά ταμέτρα απορρίπτονται παντού. Μετά από τις επιδείξεις και τις απεργίες στη χώρα σας, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Αγγλία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν διαμαρτυρηθεί στην Πορτογαλία ενάντια στην επισφάλεια.

Όπωςεσείς, αρνούμαστε ότι αυτή είναι η μόνη πιθανή πολιτική, και γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να μείνουμε ανεξάρτητοι.

Συμφωνούμεμε τις αξιώσεις σας: «την κατάργηση όλων εκείνων τα μέτρων που περικόπτουν τους μισθούς και τις συντάξεις, την άρνηση της παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων», «την άρνηση των περικοπών στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση», «και στην άρνηση στις συγχωνεύσεις και στο κλείσιμο των σχολείων»…

Απαιτούμεσαφώς τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που έχουν περικοπεί, την κατάργηση όλων των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη διάλυση του δημοκρατικού σχολείου, και τη διατήρηση της θέσης μας ως κρατικοί δημόσιοι υπάλληλοι όπως επίσης και όλα τα συλλογικά δικαιώματά μας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βαθύ αίσθημα επανάστασης στην εκπαίδευση ενάντια σε αυτήν την οργανωμένη διάλυση. Είναι επομένως ουσιαστικό να συντηρηθεί η ανεξαρτησία των συνδικαλιστικών μας ενώσεων και να διατηρηθούν οι αξιώσεις των ενώσεων -μελών μας σε μια τέτοια κατάσταση.

 

Με πολύ φιλικούς χαιρετισμούς,

HubertRaguin,

Γενικός Γραμματέας

 

 

 

SINDIKATVZGOJE,IZOBRAŽEVANJA,ZNANOSTIINKULTURESLOVENIJE


Λουμπλιάνα, 18 Μαρτίου 2011

 

ΠΡΟΣ:

ΟΛΜΕ,ΔημήτρηςΠεππές,Πρόεδρος

ΔΟΕ,Κομνηνός Μαντάς,Πρόεδρος

Η SVIZ(ESTUS)υποστηρίζειτουςέλληνεςσυναδέλφουςστην πάλητουςενάντιαστη συγχώνευση καιτο κλείσιμο των σχολείων.

Η Συνδικαλιστική ΈνωσηΕκπαίδευσης,ΕπιστήμηςκαιΠολιτισμούτηςΣλοβενίας(ESTUS)  υποστηρίζει σθεναράτουςεκπαιδευτικούςκαιτουςεργαζομένουςστην εκπαίδευσηστηνπάλητουςενάντιαστησυγχώνευσηκαιτοκλείσιμοτωνελληνικώνσχολικώνμονάδωντηςπρωτοβάθμιαςκαιτης δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης,την οποίατοΕλληνικόΥπουργείοΠαιδείαςέχει αναγγείλει.

ESTUSέντοναθεωρείότιηαπόφασηπουέχει λάβειηκυβέρνησήσαςείναιαπαράδεκτηγιατηνελληνικήεκπαίδευσηκαιτουςεκπαιδευτικούςτηςκαισυμφωνείότιηεκπαίδευσηδεν πρέπεινα αντιμετωπίζεταιμόνο από την άποψη των αριθμών.Οι συνέπειες του προτεινόμενου κλεισίματος θα ήταν δραματικές για την ποιότητα της εκπαίδευσης και θα οδηγούσαν σε απώλεια πολλών θέσεων διδασκαλίας. Η ESTUSθα ήθελεεπίσηςνα υπενθυμίσειστιςΕλληνικές αρχέςότιηεκπαίδευσηείναιδημόσιο αγαθό-είναιένααγαθόόχι μόνοπρος όφελος του ατόμουαλλάκαι της κοινωνίαςσυνολικά,καιηπροσπάθειαεκμετάλλευσης τηςεκπαίδευσηςτόσο στην χρηματοπιστωτικήκρίσηόσο καιστηνεισαγωγήτηςιδιωτικοποίησηςστοδημόσιοτομέαείναιαπαράδεκτη.

Εμείς στην ESTUSεκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ που υπερασπίζονται το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών να εκφράζουν την άποψή τους  στο διάλογο με την Ελληνική κυβέρνηση, και εκφράζουμε επίσης την υποστήριξή μας στην προσπάθειά σας να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα.

Με αίσθημα  αλληλεγγύης,

BranimirŠtrukelj,

ΓενικόςΓραμματέαςτηςESTUS

PODKREPAEDUCATION UNION

BULGARIA

ΠΡΟΣ:

ΟΛΜΕ, ΔΟΕ
 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΑΓΑΠΗΤΑΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΕΣ,

Η Συνδικαλιστική ένωση«Εκπαίδευση»,μέροςτηςσυνομοσπονδίαςεργατώνPODKREPA,εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στην πάλη σας για τη διάσωση της εκπαίδευσης και των κοινωνικών παροχών, που αποκτήθηκαν από πολλές γενεές ηγετών της δημόσιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίσηδεν μπορείνα αποτελέσει τη δικαιολογία για τη μεγάλη  αποτυχίαστοπιο βιώσιμοκαιπιο σημαντικόσύστηματηςκοινωνίας– τηδημόσια εκπαίδευση,διότι από αυτήνεξαρτάταιτομέλλον,καισεαυτόν τοντομέαδημιουργούμετουλικόαπότο οποίοθα αποτελείται ηχώρα στο μέλλον.  Το κλείσιμο των σχολείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι συγκλονιστικό και καταστρεπτικό για το μέλλον.

Όπωςισχυρίζεστε, η εκπαίδευση δεν αποτελείται μόνο από τους αριθμούς. Η εκπαίδευση είναι η πρόοδος, είναι το φως και η ελπίδα των ανθρώπων. Είναι απαράδεκτο οι οικονομικές δυσκολίες να λύνονται με έναν συμβιβασμό στην εκπαίδευση, μόνο επειδή,  μπορεί να σώσει το κράτος και να διασφαλίσει την πρόοδο της κοινωνίας. Οι πολιτικοί απαιτείται και πρέπει να βρουν τους τρόπους και τα μέσα για να επενδύσουν στο μέλλον της κοινωνίας.

 

Αγαπητοίσυνάδελφοι, εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη στον αγώνα σας, διότι δεν είναι μόνο δικός σας, αλλά και δικός μας. Τα προβλήματά σας είναι και δικά μας. Ο μόνος τρόπος να επιτύχουμε σε αυτήν την πάλη είναι να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, να χρησιμοποιήσουμε όλη μας την ενέργεια και την αλληλεγγύη μας, και μαζί να προστατεύσουμε το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή εργασία και στην αξιοπρεπή ζωή.

Αγαπητάαδέλφια και αδελφές, δεν είστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα! Σας υποστηρίζουμε! Συνάδελφοι,σας ευχόμαστε κουράγιο και γενναιότητα!

Ηδικαιοσύνη και η αλήθεια είναι στο πλευρό μας. Μαζί θα καταργήσουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε σθεναρά ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα!

MARGARITADENKOVA

Πρόεδρος