ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2012 20:53

Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος σχετικά με νέα ιστοσελίδα για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Για τη νέα ιστοσελίδα www.0-18.gr/rotao που θα λειτουργήσει πιλοτικά στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη για το τρέχον σχολικό έτος ενημερώθηκαν οι σχολικές μονάδες με την υπ’ αριθμ. 19227/Γ2/22-2-2012  εγκύκλιο που υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Μιχάλης Κοντογιάννης.

Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, οι ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις για τον προτεινόμενο τρόπο χειρισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις προβλέψεις της λοιπής νομοθεσίας, αλλά και τις υπάρχουσες δομές, υπηρεσίες και πρακτικές. Τις απαντήσεις θα δίνουν επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη ειδικευμένοι σε θέματα προάσπισης Δικαιωμάτων του Παιδιού. Επιλεγμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, χωρίς παράθεση στοιχείων των προσώπων που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, θα παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες, για να διευκολύνουν τους ανηλίκους στην κατανόηση των δικαιωμάτων και των τρόπων προάσπισής τους. Όταν είναι αναγκαίο να παρέμβει ο Συνήγορος για να προστατευθούν τα δικαιώματα των ανηλίκων, θα τους ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής έγγραφης αναφοράς, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες διαμεσολάβησης.