ΚΥΠΡΟΣ - ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011 13:15

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Μείωση σε μόνιμους και έκτακτους διορισμούς εκπαιδευτικών
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Εκτός αιθουσών διδασκαλίας βρίσκονται, σήμερα, τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς και σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα, πολλοί από αυτούς δεν θα προλάβουν να περάσουν το κατώφλι των σχολείων.

Η πιο πάνω αναλογία προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για το 2010, όπου καταγράφονται οι αριθμοί των διορισμένων και αδιόριστων διδασκόντων. Με βάση τα στατιστικά δεδομένα, τα άτομα που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό ανέρχονται σε 48.120. Από αυτούς οι 12.476 υπηρετούν τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι 35.644 παραμένουν στους καταλόγους διοριστέων. Ειδικότερα, στους πίνακες της Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης περιμένουν 5.126 άτομα, στους πίνακες της Μέσης Γενικής 25.185, ενώ στους αντίστοιχους καταλόγους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν εγγραφεί 5.333.
Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΥ, κατά τη διάρκεια ενός μόλις έτους και συγκεκριμένα την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2010, υποβλήθηκαν συνολικά 6.295 αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2010 ήταν 1.124
περισσότερες σε σχέση με το 2009, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση της τάξεως του 22%.
Όπως εξηγεί η Επιτροπή, αυτό οφείλεται, κυρίως, στο διπλασιασμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από Ελλαδίτες. Από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, έγιναν δεκτές οι 4.866, με αποτέλεσμα να σημειωθεί νέο ρεκόρ στους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων, τον Φεβρουάριο του 2011.
Εξάλλου, την περσινή χρονιά καταρτίστηκαν για πρώτη φορά και οι «ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες». Για εγγραφή στους εν λόγω πίνακες υποβλήθηκαν 55 αιτήσεις, τελικά, όμως, εγκρίθηκαν μόνο οι 33.
Όσον αφορά στην έκταση των διορισμών που έγιναν κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Επιτροπή προέβη συνολικά σε 2.042 διορισμούς: 427 μόνιμοι επί δοκιμασία (περίπου ένας στους πέντε), 1.358 διορισμοί με σύμβαση (ποσοστό 66,5%)
και 257 έκτακτοι. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε σχέση με το 2009, οι μόνιμοι διορισμοί μειώθηκαν κατά 55% - αφού από 948 περιορίστηκαν σε 427. Σε σχέση με τους διορισμούς με σύμβαση, η Επιτροπή σημειώνει ότι στη Μέση Εκπαίδευση έτυχαν διορισμού με ετήσια σύμβαση μόνο όσοι είχαν συμπληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και είχαν σειρά για διορισμό. Προσθέτει δε, ότι αρκετά μειωμένος ήταν και ο αριθμός των έκτακτων διορισμών από 538 το 2009, έγιναν μόνο 257 το 2010.

4.950 πέρασαν από πρόγραμμα προϋπηρεσιακής
Από το 1999,που πρωτολειτούργησε το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, μέχρι το 2010 κλήθηκαν και αποδέχτηκαν να το παρακολουθήσουν συνολικά 4.950
καθηγητές. Αποχώρησαν 763 και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την προϋπηρεσιακή 3.989. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση του προγράμματος 2010-2011, το οποίο παρακολουθούν 384 άτομα.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2010
/ 231 οι κανονικές αφυπηρετήσεις ?63 οι πρόωρες αφυπηρετήσεις

/ 81% αφυπηρέτησαν από θέση προαγωγής ?15 εκπαιδευτικοί υπέβαλαν παραίτηση

€8,7 εκατομμύρια στοίχισαν οι απουσίες
ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗχρονιά έγιναν 5.040 διορισμοί αντικαταστατών από τους οποίους, οι 3.365 στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι 1.675 στη Μέση. Προκύπτει, λοιπόν, ότι περίπου δύο στις τρεις αντικαταστάσεις έγιναν στα Δημοτικά. Φαίνεται, επίσης, ότι οι περισσότερες αντικαταστάσεις, ποσοστό 84%, έγιναν για να καλύψουν άδεια ασθενείας. Ακολουθούν κατά σειρά οι αντικαταστάσεις που έγιναν για να καλύψουν απουσία (8%) και άδεια μητρότητας (7%).
Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ενώ το 2001 έγιναν 1.708 τέτοιοι διορισμοί, κατά το υπό ανασκόπηση έτος αυτοί ανήλθαν σε 5.040, σημειώνοντας αύξηση 195%. Συγκριτικά με το 2009, όμως, οι αντικαταστάσεις παρουσίασαν μείωση 5%. Όσον αφορά στο κόστος των αντικαταστάσεων, ανήλθε στα €8,7 εκατομμύρια για το 2010. Να θυμίσουμε ότι οι διορισμοί αντικαταστατών γίνονται για αναπλήρωση κενών, που δημιουργούνται λόγω προσωρινής απουσίας εκπαιδευτικών (πέραν των τριών ημερών) με άδεια μητρότητας, ασθενείας κτλ. Οι αντικαταστάσεις γίνονται από κατάλογο εκπαιδευτικών, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και οι οποίοι τοποθετούνται σε σειρά, με βάση την κατάταξή τους στον οικείο πίνακα διοριστέων.

Εργάσιμες μέρες... τα Σαββατοκύριακα
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ζητούν από την ΕΕΥ οι αντικαταστάσεις να διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα που δίνονται τα κενά, πράγμα το οποίο γίνεται με μεγάλη δυσκολία, επειδή πρέπει να ακολουθείται πιστά η σειρά του καταλόγου διοριστέων. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται να ερωτηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη σειρά τους στον οικείο πίνακα διοριστέων, μέχρι να εξευρεθεί εκείνος ο υποψήφιος που θα αποδεχτεί τη συγκεκριμένη αντικατάσταση που του προτείνεται.
- Παρατηρείται αυξητική τάση για αντικαταστάσεις από την αρχή της εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη) μέχρι την Παρασκευή. Λόγω του γεγονότος ότι η Επιτροπή δεν διορίζει αντικαταστάτες για τρεις ημέρες, που αρχίζει την Τετάρτη, ζητείται οπωσδήποτε και η επόμενη Δευτέρα, με στόχο οι ημέρες αντικατάστασης να γίνουν τέσσερις. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εργάσιμες ημέρες για τον αντικαταστάτη να γίνονται έξι, αφού θα πληρωθεί και το Σαββατοκύριακο, με ανάλογες οικονομικές επιπτώσεις για το κράτος.
- Οι άδειες μητρότητας ποτέ δεν αρχίζουν στην καθορισμένη ημερομηνία, επειδή οι επηρεαζόμενες δασκάλες ή καθηγήτριες σχεδόν πάντοτε απουσιάζουν με άδεια ασθενείας πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει η προγραμματισμένη άδεια μητρότητας.
- Σε κάποιες ειδικότητες στη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση, όπως στην Πληροφορική, Τεχνολογία, Εμπορικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, παρατηρείται σοβαρή έλλειψη ατόμων, που επιθυμούν να εργαστούν ως αντικαταστάτες.