ΚΥΠΡΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2011 08:08

www.dictyo.gr

Εγγραφές στο Σύστημα Μαθητείας – Μια εναλλακτική ευκαιρία εκπαίδευσης/ κατάρτισης

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει ότι οι εγγραφές πρωτοετών μαθητών στο Σύστημα Μαθητείας (ΣΜ) για το σχολικό έτος 2011-2012 άρχισαν και θα συνεχιστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Για να ενταχθεί κάποιος στο Σύστημα Μαθητείας θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από τις Τεχνικές Σχολές κάθε επαρχίας.

Στη Μαθητεία μπορούν να εγγραφούν άτομα από 14 μέχρι 17 ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει τον γυμνασιακό κύκλο σπουδών ή έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση φοίτησης στο σχολείο, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συστήματος Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα 2 ημέρες την εβδομάδα στην Τεχνική Σχολή της επαρχίας τους και απασχολούνται στη βιομηχανία στην ειδίκευση που έχουν επιλέξει για τις υπόλοιπες τρεις ημέρες για περίοδο δύο χρόνων.

Κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους οι μαθητευόμενοι πληρώνονται από τον εργοδότη και για τις πέντε ημέρες της εβδομάδας, ενώ για τις δύο ημέρες που οι μαθητευόμενοι φοιτούν στις Τεχνικές Σχολές, οι εργοδότες επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012 θα προσφερθούν οι ακόλουθες ειδικότητες: