ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Τρίτη, 14 Ιούνιος 2011 13:18

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ενώπιον προβλήματος που «στοιχίζει» μισό εκατομμύριο το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Παρά το ότι διανύουμε τον έκτο μήνα του 2011, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν αποκλείεται σύντομα να προβεί στην κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το τρέχον έτος. Κι αυτό διότι, βρέθηκε αντιμέτωπο με δυσκολίες που πηγάζουν από την πλήρωση των θέσεων που ήδη του παραχώρησε η Πολιτεία για την ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα του καθηγητή, με ορατό πλέον το ενδεχόμενο, μονοψήφιος αριθμός αναπληρωτών καθηγητών που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης σε περίπτωση που ανελιχθούν, οι διορισμοί τους να παραμείνουν σε εκκρεμότητα.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι τοπρόβλημα της ανέλιξης των αναπληρωτών καθηγητών στη βαθμίδα του καθηγητή, απασχολεί έντονα το ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο πρόσφατα προχώρησε στην εκπόνηση οικονομικής μελέτης για τους μισθούς των ακαδημαϊκών αυτών.
Στη μελέτη, το Πανεπιστήμιο συμπεριέλαβε όλες τις ενδεχόμενες ανελίξεις ακαδημαϊκών στις βαθμίδες του αναπληρωτή καθηγητή και του καθηγητή με συνυπολογισμό επίσης της κατάργησης των θέσεων που θα απελευθερωθούν μετά τις ανελίξεις.
Με βάση την οικονομική μελέτη, υπολογίζεται πως όλη αυτή η διαδικασία θα στοιχίσει περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.
Για την κάλυψη αυτού του χρηματικού ποσού και κατ’ επέκταση για την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε, κύκλοι του ακαδημαϊκού ιδρύματος ανέφεραν πως η Διοίκηση του εξετάζει σενάρια, εκ των οποίων δύο είναι τα επικρατέστερα:
Α) το πρώτο σενάριο θέλει σε περίπτωση που η διαδικασία ανέλιξης κυλήσει ομαλά, οι διορισμοί να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και να κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός σύντομα, στον οποίο θα συμπεριληφθούν οι θέσεις που χρειάζονται ώστε να διοριστούν οι ακαδημαϊκοί (παραμένει εκκρεμές στο παρόν στάδιο, το κατά πόσο θα τους παραχωρηθούν αναδρομικά τα δικαιώματα που απορρέουν από τους διορισμούς), Β) το δεύτερο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι θέλει το Πανεπιστήμιο να χρησιμοποιήσει δικά του έσοδα, για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από τους διορισμούς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ
>>Οι Ειδικές Επιτροπές εισηγούνται την ανέλιξη των καθηγητών στα Εκλεκτορικά Σώματα των Σχολών.
>>Τα Εκλεκτορικά Σώματα θα κληθούν να εκλέξουν τους ακαδημαϊκούς.
>>Η εκλογή θα πρέπει να τεθεί ενώπιον της Συγκλήτου για επικύρωση ή μη επικύρωση.
>>Τελευταίο και τυπικό στάδιο: ο διορισμός των καθηγητών από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις, θα αδυνατεί να τους διορίσει.

Πώς προέκυψε το ζήτημα
ΟΠΩΣ επεσήμαναν στο «Φ» κύκλοι του Πανεπιστημίου, το πρόβλημα προέκυψε όταν οι θέσεις που δίνει η Πολιτεία στο ίδρυμα για τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, έχουν ήδη πληρωθεί με αποτέλεσμα ακαδημαϊκοί, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαδικασία αξιολόγησης και ανέλιξης, σε περίπτωση που πετύχουν το «άλμα», να μην μπορούν να διοριστούν στη θέση τους. Συγκεκριμένα, μικρός αριθμός ακαδημαϊκών που είναι αναπληρωτές καθηγητές, αυτή την περίοδο έχουν περάσει από το επίπεδο των Ειδικών Επιτροπών, οι οποίες ομόφωνα εισηγούνται την ανέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα, αυτήν του καθηγητή. Έτσι, σε περίπτωση που επέλθει διορισμός, θα υπάρχει πρόβλημα αφού οι αντίστοιχες θέσεις δεν υπάρχουν. Όσον αφορά στο πώς η κατάσταση έφτασε σε αυτό το σημείο, πηγές του ιδρύματος μάς είπαν πως αυτό οφείλεται σε μη έγκαιρο προγραμματισμό και μη σωστή πρόβλεψη καιρό πριν. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι σήμερα, οι αρμόδιες πανεπιστημιακές Αρχές να τρέχουν να βρουν τη λύση μέσα από τα διάφορα σενάρια.
Ερωτηθείς για το όλο θέμα καθώς και για την έκταση που αυτό έχει πάρει στο Πανεπιστήμιο, ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Μάριος Μαυρονικόλας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και αρκέστηκε στο να εκφράσει την άποψη στην εφημερίδα μας, ότι «η λύση θα βρεθεί σύντομα, μέσα από σοβαρή μελέτη του ζητήματος και των δεδομένων του».

Πονοκέφαλος με τη ρευστότητα
ΤΟ ΠΙΟ πάνω θέμα δεν είναι το μοναδικό που απασχολεί τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου αυτή την περίοδο, αφού σύμφωνα με άλλους κύκλους του, το ίδρυμα φαίνεται να αντιμετωπίζει και πρόβλημα ρευστότητας. Συγκεκριμένα, όπως μας έχει αναφερθεί, ήδη εγκεκριμένος προϋπολογισμός καταβάλλεται στο ίδρυμα τμηματικά, με το υπουργείο Οικονομικών να του καταβάλλει μηνιαίως περίπου €4.500.000 - €5.000.000, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των μισθών του προσωπικού του. Έτσι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται δυσκολία στην κάλυψη των εξόδων (αποζημιώσεων), κυρίως των καθηγητών ή και φοιτητών ακόμα, που συμμετείχαν σε συνέδρια κι άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό.