ΚΥΠΡΟΣ - ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 13 Ιούνιος 2011 08:01

Κύπρος: Για μια Μέση Εκπαίδευση με χαμηλό κόστος και με υψηλά αποτελέσματα,
dictyo.gr 12/06/2011

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Με τον Παντελή Ανδρέου

Σε δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο με τίτλο «Υψηλό κόστος, χαμηλά αποτελέσματα στη (δημόσια) Παιδεία», μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το μέσο ετήσιο κόστος ανά μαθητή στα δημόσια σχολεία, ανέρχεται στο ποσό των €9.953. Με δεδομένο το γεγονός ότι, τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο κυμαίνονται μεταξύ €6.000 και €7.000 ανά μαθητή, και, με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι τα αποτελέσματα στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση δεν είναι καθόλου χαμηλά -κάτι που αποδεικνύεται και από την προτίμηση του 18% των μαθητών- εισήγησή μας, η οποία οδηγεί σε μια βέβαιη και αποτελεσματική ανατροπή των σχετικών υφιστάμενων διαπιστώσεων, είναι:

Α. Είτε η καθιέρωση μιας επιχορήγησης διδάκτρων των μαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης -όπως ακριβώς συμβαίνει και με την επιχορήγηση των διδάκτρων των φοιτητών,

Β. Είτε η καθιέρωση κάποιων μορφών κρατικών επιχορηγήσεων προς την Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση -με παρόμοιο τρόπο που αυτό γίνεται και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες- όπως για παράδειγμα:

(α) Κάλυψη σε ποσοστό μεταξύ 33% και 99% του μισθολογίου των Ιδιωτικών Σχολείων (π.χ. Βέλγιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο).

(β) Κάλυψη σε ποσοστό μεταξύ 33% και 99%, των λειτουργικών εξόδων των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (π.χ. Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Αυστρία).

(γ) Κάλυψη σε ποσοστό μεταξύ 33% και 99%, των κεφαλαιουχικών δαπανών των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (π.χ. Ολλανδία, Σουηδία, Γαλλία, Φινλανδία).

Εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθεί και τούτο: Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της οποιασδήποτε επιχορήγησης, τότε:

* Τόσο πιο μεγάλη είναι και η παρεμβατικότητα των αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας.

* Τόσο χαμηλότερα είναι τα δίδακτρα που χρεώνουν τα σχολεία αυτά.

Στο σημείο αυτό μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο καθένας, γιατί, με κάποια επιχορήγηση προς την Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση, θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια προς μια σίγουρη επίτευξη και των δύο στόχων που αναφέρονται στον τίτλο του σημερινού μας άρθρου, δηλαδή στο χαμηλότερο κόστος ανά μαθητή, και, ταυτόχρονα, στα υψηλότερα αποτελέσματα. Η απόδειξη του ισχυρισμού μας είναι πάρα πολύ απλή, γιατί: Μετά τις κρατικές επιχορηγήσεις, μεγαλύτερα ποσοστά γονέων θα μπορούν να επιλέξουν την Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση (εάν το θέλουν), όπου, μάλιστα, τα δίδακτρα θα οδηγούνται συνεχώς σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα από τα σημερινά.

Η οποιαδήποτε ποσοστιαία αύξηση των μαθητών στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση (η οποία είναι βέβαιο ότι θα προκύψει μετά τις κρατικές επιχορηγήσεις), θα οδηγήσει μόνο σε ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την οικονομία, όσο και το γενικότερο καλό της Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, επειδή:

(α) Μια περαιτέρω αύξηση των ποσοστών στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση θα οδηγήσει αναγκαστικά (λόγω συναγωνισμού και άμιλλας) σε μεγαλύτερη προσπάθεια για μια πιο ποιοτική δουλειά, και, επομένως, σε ακόμη πιο ψηλά αποτελέσματα στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση.

(β) Τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση (όπου τα επίπεδα, λόγω των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, θα πρέπει να παραμείνουν ψηλά ή/και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο) θα οδηγήσουν υποχρεωτικά το κόστος ανά μαθητή σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα, και, συνεπώς, θα έχουμε τελικά μια μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων από τις τσέπες των γονέων που επιλέγουν την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

(γ) Τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών προς την Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε αντίστοιχη μείωση στον αριθμό των μαθητών στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση, άρα και σε πιο χαμηλά βάρη (από τα σημερινά) στα κρατικά ταμεία.

* Με βάση τις σημερινές τιμές, το κράτος θα επιχορηγεί για παράδειγμα τον κάθε μαθητή της Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης με €1500, και, από την άλλη, θα εξοικονομά ένα κόστος της τάξης των €10000 -εάν αυτός ο μαθητής θα φοιτούσε σε Δημόσιο Σχολείο αντί σε Ιδιωτικό.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Ιδρυτής PASCAL

Education, Executive chairman