ΚΥΠΡΟΣ - ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Δευτέρα, 02 Μάιος 2011 17:09

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Οι μισθοί (μόνο) των καθηγητών ξεπέρασαν

τα €221 εκατομμύρια.

Πάνω από €34 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, ενώ άλλα €43 εκατ. περίπου χρειάστηκαν για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις και επεκτάσεις των σχολικών κτηρίων. Στη Δημοτική το Ολοήμερο Σχολείο στοίχισε €4,3 εκατ. και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη Μέση Εκπαίδευση γύρω στα €4,7 εκατ. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις δαπάνες για την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, 2009-2010 και περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση του υπουργείου Παιδείας.

 Με βάση τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι κατά το υπό ανασκόπηση έτος (2010) οι αναπτυξιακές δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μειώθηκαν ωστόσο στη Δευτεροβάθμια. Ειδικότερα:

Δημοτική Εκπαίδευση
Οι αναπτυξιακές δαπάνες αφορούσαν:

  • Την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων
  • Τις επεκτάσεις/βελτιώσεις/επιδιορθώσεις σχολικών κτηρίων
  • Τα έργα υποδομής για το σχολικό αθλητισμό
  • Την αγορά εξοπλισμού για τις μαθητικές λέσχες
  • Την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τα ειδικά σχολεία
  • Τον εξοπλισμό εργαστηρίων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
  • Τον εξοπλισμό εργαστηρίων Οικιακής Οικονομίας
  • Την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσιών, λογισμικών προγραμμάτων, εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών για προώθηση της Πληροφορικής στα Δημοτικά
  • Την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια της εφαρμογής του Ολοήμερου Σχολείου. Όσον αφορά στις τακτικές δαπάνες, αποσκοπούσαν μεταξύ άλλων, στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων και συντηρήσεων και στην αγορά διάφορων αναλώσιμων υλικών για την εκπαίδευση των παιδιών (τα οποία φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Σχολεία και σχολεία Δημοτικής θρησκευτικών ομάδων). Ακόμα, στη λειτουργία Ολοήμερων Σχολείων, θερινών και εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων και επιμορφωτικών κέντρων, στην αγορά βιβλίων για τις σχολικές βιβλιοθήκες, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην παροχή εκπαιδευτικών διευκολύνσεων σε παροικιακά σχολεία του εξωτερικού.

Μέση Γενική Εκπαίδευση
Οι δαπάνες για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση και αποβλέπουν στην προώθηση δραστηριοτήτων, μέτρων και έργων που ενισχύουν την προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της Μέσης Εκπαίδευσης.
Οι αναπτυξιακές δαπάνες της Μέσης Εκπαίδευσης για το έτος 2010 είχαν σκοπό:
Την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων

Τις επεκτάσεις, βελτιώσεις και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων

Την προώθηση της Πληροφορικής στα Γυμνάσια και Λύκεια και τη σύνδεση Γυμνασίων Λυκείων με το Διαδίκτυο

Την ενίσχυση των τεχνολογικών μαθημάτων

Τον εξοπλισμό εργαστηρίων

Σχολικές Διασυνδέσεις και Ανταλλαγές Το σύνολο των τακτικών δαπανών ανέρχεται στα €351,3 εκατομμύρια.

Η δαπάνη για τους μισθούς του προσωπικού και των εκπαιδευτικών της διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης ανέρχεται στα €221,1 εκατομμύρια.
Οι τακτικές δαπάνες για το έτος 2010 για τη Μέση Εκπαίδευση, εκτός από τους μισθούς, είχαν σκοπό την κάλυψη λειτουργικών εξόδων στα πιο κάτω: Σχολικό αθλητισμό, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία του Ενιαίου Λυκείου, συντήρηση μικροϋπολογιστών Λυκείων, εκδόσεις και αγορά διδακτικών Βιβλίων, διεθνείς μαθητικούς, φρούρηση σχολικών χώρων, ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών και άλλες προμήθειες.

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Κατά το οικονομικό έτος 2010, το σύνολο των τακτικών δαπανών για τη ΜΤΕΕ ανήλθε σε €1.841.336, ενώ το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών για τη ΜΤΕΕ ανήλθε σε €4.690.145 (γενικό σύνολο €6.531.481).
Οι τακτικές δαπάνες σκοπό είχαν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των Τεχνικών Σχολών, την επίπλωση των διάφορων αιθουσών και εργαστηρίων, την αγορά αναλώσιμων υλικών για την εξάσκηση των μαθητών στα εργαστήρια και τις εκδόσεις διδακτικών βιβλίων. Στις τακτικές δαπάνες, δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί του διοικητικού, εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού. Οι αναπτυξιακές δαπάνες για τις Τεχνικές Σχολές σκοπό είχαν να καλύψουν την αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού, τη συμπλήρωση ελλείψεων βασικού εξοπλισμού στα εργαστήρια τεχνολογικών μαθημάτων και Φυσικής-Χημείας, στις ειδικές αίθουσες τεχνολογίας και θεωρητικών μαθημάτων και στα σχεδιαστήρια, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων, τις επεκτάσεις/βελτιώσεις σχολικών κτηρίων και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής εργασίας των μαθητών των Τεχνικών Σχολών.

Τακτικές δαπάνες

Σχολικός αθλητισμός 1.926.600

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 8.322.820

Προμήθειες και έξοδα λειτουργίας Λυκείου 290.000

Συντήρηση λειτουργίας, αναλώσιμα μικροϋπολογιστών 590.000

Εκδόσεις Μέσης Εκπαίδευσης 91.700

Εκδόσεις και αγορά διδακτικών βιβλίων 2.600.000

Διεθνείς μαθητικοί διαγωνισμοί 242.800

Διαγωνισμός για την Ημέρα της Ευρώπης 58.300

Φρούρηση σχολικών χώρων 250.000

Άλλες Προμήθειες50.000

Ανάπτυξη σχολικών βιβλιοθηκών100.000

ΣΥΝΟΛΟ 14.522.220

Τακτικές Δαπάνες

Επιχορήγηση Προδημοτικής10.596.646 Χορηγία Δημοτικής Εκπαίδευσης24.150.000 Ειδική Εκπαίδευση8.013.160 Σχολεία Θρησκευτικών Ομάδων1.028.843 Ολοήμερο Σχολείο 4.309.750 Επιμορφωτικά Κέντρα 2.198.405 Διάφορα 1.624.570 ΣΥΝΟΛΟ 51.921.374

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Στη δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση φοιτούσαν, κατά την περσινή χρονιά 71.000 παιδιά περίπου, εκ των οποίων 50.386 στα Δημοτικά, 283 στα Ειδικά Σχολεία και 7.500 στα παροικιακά. Ακόμα, 10.247 μαθητές είχαν εγγραφεί στα δημόσια νηπιαγωγεία και 1.638 στα κοινοτικά.
Στη Μέση Εκπαίδευση, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο ανερχόταν στους 25.424, στα Ενιαία Λύκεια στους 22.896 και στα Εσπερινά Γυμνάσια στους 698. Σε σχέση με το 2009, παρατηρήθηκε στο γυμνασιακό κύκλο μείωση των μαθητών κατά 937 ή ποσοστό 3,55%. Στον λυκειακό κύκλο οι μαθητές μειώθηκαν κατά 187 ή ποσοστό 0,81% Οι μαθητές των Γυμνασίων ήταν κατανεμημένοι σε 1170 τμήματα με μέσο όρο 21,73 παιδιά ανά τμήμα, ενώ των Λυκείων ήταν κατανεμημένοι σε 1097 τμήματα με μέσο όρο 20,87.
Τέλος, στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση φοίτησαν συνολικά 5.740 μαθητές εκ των οποίων, οι 4.249 στις Τεχνικές Σχολές, οι 239 στο Σύστημα Μαθητείας και οι υπόλοιποι 1.252 σε απογευματινά-βραδινά τμήματα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 02 Μάιος 2011 20:41