ΚΥΠΡΟΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011 17:06

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2011 θα προσφέρει νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και ήδη προχωρεί στην προκήρυξη 30 θέσεων επιπέδου μάστερ.

 Με ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής πως θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Δημοτική ή στη Μέση Εκπαίδευση ή να είναι κάτοχοι πτυχίου που τους δίνει το δικαίωμα διορισμού και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το ύψος των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα ανέρχεται στα €5.125.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν στη συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ταχ. Θυρίδα 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος και θα πρέπει σε αυτές να περιλαμβάνονται το ειδικό έντυπο αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή βεβαίωση αποφοίτησης, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας, σύντομη έκθεση μέχρι δύο σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων και τα ονόματα και τις διευθύνσεις καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να σταλούν συστατικές επιστολές απευθείας στον συντονιστή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 22892940/41/42 καθημερινά από τις 08:00π.μ. μέχρι τις 02:00μ.μ.