ΚΥΠΡΟΣ - ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ Η' ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.   
Τρίτη, 29 Μάρτιος 2011 16:55

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Για να προγραμματιστεί το υπουργείο Παιδείας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ δήλωση καλούνται να συμπληρώσουν, για πρώτη φορά φέτος, όλοι οι γονείς των μαθητών της έκτης τάξης του Δημοτικού, με απώτερο σκοπό να ενημερώσουν το υπουργείο Παιδείας εάν προτίθενται να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό ή δημόσιο Γυμνάσιο. Ο στόχος του Υπουργείου, διπλός: Από τη μια να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά θα συνεχίσουν την υποχρεωτική φοίτηση και από την άλλη, να εξασφαλίσει εγκαίρως τους αριθμούς των μαθητών που θα φοιτήσουν στη δημόσια εκπαίδευση κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.

 Οι επηρεαζόμενοι γονείς έχουν μερικές εβδομάδες στη διάθεσή τους για να πάρουν τις αποφάσεις τους, αφού με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου, θα παραλάβουν τις δηλώσεις «πρόθεσης εγγραφής στην Α’ τάξη δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης» μετά τις διακοπές του Πάσχα. Μαζί με την αίτηση, θα λάβουν και μια επιστολή, στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν τις επιλογές τους. Ειδικότερα, το Υπουργείο απευθυνόμενο προς τους γονείς, τονίζει τα εξής: «Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία η φοίτηση στην προδημοτική τάξη, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική μέχρις ότου ο μαθητής συμπληρώσει το γυμνασιακό κύκλο ή το 15ο έτος της ηλικίας του, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Τόσο η πολιτεία όσο και ο γονέας/ κηδεμόνας, έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη φοίτηση του κάθε παιδιού στο σχολείο». Και προσθέτει: «Με γνώμονα τη διασφάλιση της εγγραφής και φοίτησης των παιδιών σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και με γνώμονα την εξασφάλιση των απαραίτητων στοιχείων για τον προγραμματισμό και την έγκαιρη στελέχωση των δημοσίων σχολείων, το Υπουργείο μετά από διαβούλευση και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς προέβη σε σειρά ενεργειών για καθορισμό χρονοδιαγράμματος εισαγωγικών εξετάσεων για εγγραφή και εισδοχή στα ιδιωτικά σχολεία, καθώς και ενημέρωσή του για τελική πρόθεση εγγραφής».
Το Υπουργείο υποδεικνύει ότι η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (το οποίο πρέπει να παραδοθεί στις γραμματείες των σχολείων μέχρι τις 4 Μαΐου) κρίνεται απαραίτητο και ως εκ τούτου τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και συμμόρφωση όλων των γονιών. Προειδοποιεί εξάλλου, ότι βάσει των κανονισμών, όποιος έχει την επιμέλεια του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση του, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή ή και τις δυο ποινές μαζί.