ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Εκτύπωση
( 2 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 01 Μάιος 2012 14:23

esos.gr

Ομάδες Επιτηρητών

Κάθε Ομάδα Επιτηρητών συγκροτείται από διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ.

Σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών, δύναται να ορίζονται ως επιτηρητές σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Δεν μπορεί να οριστεί επιτηρητής από τις ανωτέρω κατηγορίες που έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο».

Τα παραπάνω ορίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης.

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η προηγούμενη απόφαση όριζε: «Κάθε Ομάδα Επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους. Από τις ομάδες αυτές αποκλείονται όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών. Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής εκπαιδευτικός που έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

OΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Π.Γ. ΜΑΪΟΥ 2012

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Μάιος 2012 14:27