Ε.Ε. - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2012 19:46

E.E.: Προειδοποίηση για αυξανόμενη έλλειψη εκπαιδευτικών

NAFTEMPORIKI.GR Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Η Επιτροπή επιθυμεί να συμβάλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του επαγγέλματος δίνοντας σε 1 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για την απόκτηση πείρας στη διδασκαλία και στην κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος «Erasmus για όλους».

Ορισμένα κράτη - μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και το Βέλγιο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτικών στο μέλλον, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η έκθεση, με τίτλο «Βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση στην Ευρώπη το 2012», υποβλήθηκε στους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ στη συνεδρίασή τους σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Δείχνει ότι ο αριθμός των αποφοίτων που ειδικεύονται στην εκπαίδευση παρουσιάζει πτώση σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί εκπαιδευτικοί σήμερα πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Όμως τονίζει και ενθαρρυντικά σημεία: η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι σταθερή στα περισσότερα κράτη μέλη και τονίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει η καλύτερη εξασφάλιση κατά της ανεργίας, με πτυχιούχους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν μια θέση εργασίας γρηγορότερα σε σχέση με μη πτυχιούχους.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η στοχοθετημένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όπως η καθοδήγηση, οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση και η παρακολούθηση στην τάξη, είναι τώρα πιο διαδεδομένη σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν αρκούν για να γίνει ελκυστικότερη η διδασκαλία. Η Επιτροπή επιθυμεί να συμβάλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του επαγγέλματος δίνοντας σε 1 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για την απόκτηση πείρας στη διδασκαλία και στην κατάρτιση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος «Erasmus για όλους».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό του πληθυσμού με τριτοβάθμια προσόντα έχει αυξηθεί και ότι οι απόφοιτοι βρίσκουν εργασία δύο φορές πιο γρήγορα από τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο προσόντων (5 μήνες σε σύγκριση με 9,8 μήνες). Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 που συνίσταται στην επίτευξη ποσοστού 40% για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υποστηρίζεται από ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι οι απόφοιτοι διαθέτουν περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη θέση εργασίας τους και ότι ορισμένα επαγγέλματα προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με άλλα. Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι, φυσικά, όλο και πιο σημαντική, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν

«Η έκθεση αυτή είναι ανεκτίμητη πηγή για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και παρέχει σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές αποφάσεις. Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τους σπουδαστές μας. Για το λόγο αυτό το «Erasmus για όλους» [το νέο πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία] αποσκοπεί στην ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων» δήλωσε η κ. Ανδρούλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.