ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2012 19:01

esos.gr

Κα Υπουργέ,

στα σύγχρονα σχολικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών ξένων σχολείων, η θεατρική εκπαίδευση και ειδικότερα το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η Τραγωδία, αποτελούν κύρια μαθήματα, στο βασικό κορμό εκπαίδευσης.  

Η γενικότερη θεατρική εκπαίδευση, λείπει για  δεκαετίες από τα Ελληνικά σχολεία, λείπει από την Ελλάδα που «γέννησε» το ίδιο το Θέατρο.

 Το αισιόδοξο πρόγραμμα ένταξης της Θεατρικής Παιδείας στο Νέο Σχολείο, έστω και πιλοτικά και με τρόπο ευσύνοπτο, καταργείται με την υπ’ αριθμ. 124662/Γ2/1-11-2011  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
 Η απουσία του θεάτρου, ως σύνθεσης όλων των τεχνών από την εκπαίδευση, στερεί τα παιδιά μας όχι μόνο από κάποιες γνώσεις ζωτικής σημασίας, αλλά και από την δυνατότητα  πολύπλευρης αισθητικής καλλιέργειας των παιδιών με τρόπο ομαδικό και κοινωνικό. Η ολιστική θεατρική παιδεία που φαίνεται να  εκτιμούν και να επιλέγουν περισσότερο τα ξένα σχολεία, αφορά:
 1. Την αξιοποίηση των θεατρικών κωδίκων και μεθόδων ως αγωγών διδακτικής προσέγγισης στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και ανεξάρτητα από το είδος του διδακτικού αντικειμένου.
2. την έννοια «Θεατρική Παιδεία», δηλαδή την περί θεάτρου και περί δράματος παιδεία.
3. Την ενεργό δραστηριοποίηση των μαθητών μέσω της συμμετοχής τους στην υλοποίηση μιας θεατρικής παράστασης.

Κα Υπουργέ,

 η Θεατρική Αγωγή και η Θεατρική Παιδεία, αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο εκπαίδευσης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων.  Η κατάργηση του μαθήματος «Στοιχεία Θεατρολογίας» από την Α’ Λυκείου και ο αποκλεισμός του μαθήματος του Θεάτρου ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου για την θεματική «Πολιτισμός» στη πρόταση Α’για το Νέο Σχολείο, υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική ικανότητα και τη δυνατότητα καλλιέργειας του μαθητή. Ταυτόχρονα, γυρίζει χρόνια πίσω την σκέψη να αποκτήσει κάποια στιγμή στο μέλλον  η Ελληνική Παιδεία,  ισχυρή Θεατρική Παιδεία με βάση το Αρχαίο Δράμα, διεκδικώντας τη γνώση που έδωσε σε όλο τον κόσμο και που άλλες χώρες ανέπτυξαν με δικά τους προγράμματα σπουδών. 
Κα Υπουργέ,
Στην δύσκολη περίοδο της κρίσης που περνά η χώρα μας, θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις βάσεις μας, τις αξίες μας και τις ρίζες μας. Η Παιδεία και ο Πολιτισμός αποτελούν άμυνα και πυξίδα μαζί, για τη χώρα και τα παιδιά μας και θα πρέπει να προασπίζονται και να ενισχύονται με κάθε δυνατό τρόπο.
Μετά τα παραπάνω σας ερωτώ:

1.Θα εξετάσετε τη δυνατότητα επανένταξης των μαθημάτων Θεατρικής Αγωγής,  Θεάτρου και στοιχείων Θεατρολογίας στα πιλοτικά προγράμματα σπουδών του Νέου Σχολείου;
2. Θα μεριμνήσετε για την διασφάλιση και συνέχεια της Ελληνικής Θεατρικής Παιδείας στα σχολεία, ως γεννήτορα του Ελληνικού Πολιτισμού;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ιωάννης Βούρος

ΣΧΕΤΙΚΟ

http://www.inital.gr/Η-Εκπαίδευση-στον-Τύπο/7724-ΜΕΤΑ-ΤΗΝ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΤΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ,-ΜΕΤΑ-ΤΗΝ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ-ΤΩΝ-ΙΤΑΛΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΤΗΝ-ΠΛΗΡΗ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ-ΤΗΣ-ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΑΕΙ-ΚΑΙ-Η-ΘΕΑΤΡΙΚΗ-ΑΓΩΓΗ