ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2011 21:55

Θεσσαλονίκη, 28/12/2011

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας
Θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε ορισμένες βασικές πληροφορίες που αφορούν την πιστοποίηση ελληνομάθειας.


Από το 1998 το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, συνιστά τον επίσημο φορέα πιστοποίησης της γνώσης της νέας ελληνικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας. Το 1999 διοργανώθηκαν από το ΚΕΓ σε διεθνές επίπεδο οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας και έκτοτε διοργανώνονται κάθε Μάιο.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα επίπεδα ελληνομάθειας τα οποία πιστοποιούνται από το ΚΕΓ. Επίσης, παρουσιάζεται η αντιστοιχία των επιπέδων αυτών με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ):
 

 
Στην ιστοσελίδα των εξετάσεων για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας http://www.greeklanguage.gr/certification οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν για όλα τα επίπεδα των εξετάσεων:
α) γενικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων,
β) πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις,
γ) το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιπέδου ελληνομάθειας (περιγραφή και απαιτήσεις),
δ) τη δομή των εξεταστικών θεμάτων και
ε) πλήρη σειρά των εξεταστικών ερωτημάτων για όλες τις εξεταζόμενες δεξιότητες.
Επίσης, στο μενού «Νέα» υπάρχουν επίκαιρες αναρτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση ελληνομάθειας, στο μενού «Εκδόσεις» γίνεται αναφορά στο διαθέσιμο υλικό προετοιμασίας των υποψηφίων και στον τρόπο που μπορούν να το παραγγείλουν, ενώ στο μενού «Θεσμοθέτηση και χρηστικότητα» δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για τη χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας, οι οποίες, βέβαια, αναμένεται να τροποποιηθούν όταν συσταθεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Όσον αφορά την επικείμενη εξεταστική περίοδο Μαΐου 2012, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας έχουν ως εξής:
 
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΓ μέσω του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας υλοποιεί από το 2007 το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε διδάσκοντες τη νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Κάθε κύκλος του προγράμματος είναι μονοετής και διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Μάιο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου που αφορούν τη διδακτική της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού κύκλου χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα elearning.greek-language.gr.
Είμαστε στη διάθεσή σας, εάν επιθυμείτε επιπλέον διευκρινίσεις, μέσω των εξής τρόπων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
β) τηλέφωνο: 0030 459 574 και 0030 310 459 101
γ) ταχ. δ/νση:  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Τμήμα Γ
Καραμαούνα 1 & Πλ. Σκρα
τ.κ. 551 32 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης

 


Με εκτίμηση,
Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας.
Thessaloniki, 28/12/2011
Centre for the Greek Language
Division for the Support and Promotion of the Greek Language

Subject: Information concerning the examinations of attainment in Greek
 
We would like to give you some basic information concerning the certification for attainment in Greek.
Since 1998 the Centre for the Greek Language (CGL), situated in Thessaloniki Greece, has been the official institution for the certification of the knowledge of Modern Greek and is under the auspices of the Greek Ministry of Education. The first international examinations for the certification of attainment in Greek were administered by the CGL in 1999 and have been held every May since then.
In the following table you can see all levels of attainment in Greek certified by the CGL. In addition the equivalency between the CGL levels and the levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) are presented:

 
Those interested can find information relevant to all the examination levels on the website
http://www.greeklanguage.gr/certification
which include:
a) general information concerning the conduct of the examinations,
b) information about how to register for and participate in the examinations,
c) the curriculum of every CGL level (description and demands),
d) the structure of the examination tasks,
e) full series of examination items for all certified skills.
Furthermore the menu «Νέα» (=news) includes updates concerning the certification of attainment in Greek, the menu «Εκδόσεις» (=editions) includes information about the preparatory material available for candidates and how to order it, while in the menu «Θεσμοθέτηση και χρηστικότητα» (= institutionalization and usability) some basic instructions about the usability of the certificate of attainment in Greek are given. These instructions are expected to be modified as soon as the National Qualification Framework is established.
As regards the forthcoming examination period of May 2012, the dates of the examinations of attainment in Greek are as follows:
 

 
 
Finally, we inform you that CGL through its Division for the Support and Promotion of the Greek Language has been conducting the e-learning programme "Routes in the teaching of Greek as a foreign language” since 2007. This programme is addressed only to instructors of Modern Greek who live and work outside Greece. Courses last one year, from the beginning of June until the end of May and are free of charge. The participants have the opportunity to take specific modules which concern the teaching of Greek as a foreign language and meet university standards. Upon completion of the course, the participant receives a certificate of successful attendance. Those interested in the programme can find more information on the website elearning.greek-language.gr.
We are at your disposal, in case of further inquiries. Please contact us through:
a) e-mail: ellinomatheia@komvos.edu.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
b) telephone: 0030 2310 459 574 and 0030 2310 459 101
c) conventional mail at the address:
Centre for the Greek Language
Tmima C
Karamaouna 1 & Pl. Skra
551 32 Kalamaria
Thessaloniki
HELLAS
Yours faithfully,
Division for the Support and Promotion of the Greek Language