ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 06 Φεβρουάριος 2010 18:29πηγή Τα Νέα online Του Χρήστου Κάτσικα
Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους καταλόγους προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας που αφορούν αλλαγές στο σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη δημόσια Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση έχουν δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς φαίνεται ότι από τη σχολική χρονιά 2011/12 αλλάζουν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών την επόμενη σχολική χρονιά θα γίνουν με το ισχύον σήμερα σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι για το σχολικό έτος 2010/11 το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διορίσει:

α) Τη δεύτερη φουρνιά των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%). Με βάση τα στοιχεία από αυτή την κατηγορία θα διοριστούν συνολικά 2.536 εκπαιδευτικοί. (Από αυτούς οι 1060 είναι δάσκαλοι ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν τόσοι θα μεταφερθούν 98 θέσεις στην επόμενη κατηγορία του 40%)

β) Από τον  ενιαίο πίνακα (ποσοστό 40%) περίπου 1690 εκπαιδευτικούς.

γ) Περίπου 400 εκπαιδευτικούς (το 1/5 του συνόλου) από την κατηγορία εκείνη των εκπαιδευτικών που την 30.6.2008 είχε συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διοριστεί μέχρι και το σχολικό έτος 2012−2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού τους (400 περίπου ετησίως ). 

δ) Άγνωστο αριθμό εκπαιδευτικών από την κατηγορία του 24μηνου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π διορίζονται (με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας). Τη σχολική χρονιά 2009/10 διορίστηκαν περίπου 1200 εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας.

ε) 500-600 πολυτέκνους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Τη σχολική χρονιά 2009/10 διορίστηκαν συνολικά περίπου 550 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.

Στ) 50-100 πρώην εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων.


ΠΟΣΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010/11 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ  ΑΣΕΠ (60%)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ

(40%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30ΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24ΜΗΝΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Πρώην    εκπαιδευτικοί  ιδιωτικών σχολείων

2.536

1.691

402

Άγνωστος αριθμός

500 – 600*

50-100*

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση του Σχεδίου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) αποκάλυψε τη δραστική μείωση των μόνιμων διορισμών. Στο ΠΣΑ αναφέρεται ότι το 2010 θα διοριστούν 3.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Όπως όμως δείξαμε παραπάνω η υποχρέωση του υπουργείου Παιδείας που απορρέει από το θεσμοθετημένο πλαίσιο (πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, κατηγορία 40%, 24μηνο, 30μηνο, πολύτεκνοι, ΕΙΔΑΧ) είναι να διορίσει τη σχολική χρονιά 2010-2011 περίπου 6.000 νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές όσους πάνω κάτω διορίστηκαν και τη χρονιά 2009-2010. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους 3.000 εκπαιδευτικούς;

 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 
Περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα οικογενείας και τέκνων για την κεντρική κυβέρνηση, επιχορηγούμενους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 
Με εξαίρεση 1000 εργαζομένων στην ασφάλεια, 3000 στην υγεία και 3000 εκπαιδευτικών
 
7-8.000 λιγότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
 
Καμία σύμβαση από τον Οκτώβριο του 2009. Κατάργηση των συμβάσεων έργου
 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας στη συνάντησή του με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών την επόμενη χρονιά 2010-2011 θα γίνουν με βάση το ισχύον σύστημα. Από τη σχολική χρονιά 2011-2012 όλες οι προσλήψεις θα γίνονται με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι όποιος εκπαιδευτικός επιτυγχάνει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα παίρνει μόρια και από την προϋπηρεσία που έχει κάτι που ούτως ή άλλως συμβαίνει και σήμερα. Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο «εξαφανίζει» από το εκπαιδευτικό τοπίο χιλιάδες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται, με βάση την προϋπηρεσία τους σε μια πορεία πρόσληψης ή διορισμού, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές ανατροπές στις ίδιες τις ζωές των αδιόριστων εκπαιδευτικών παραμένει και ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Πως εννοεί το Υπουργείο τη συμμετοχή στο ΑΣΕΠ; Οι προηγούμενες συμμετοχές και επιτυχίες στο ΑΣΕΠ θα πάψουν να ισχύουν; Μια νέα επιτυχία στο ΑΣΕΠ θα «κρατάει» ή αν δεν διορίζεται κάποιος θα πρέπει να επαναλαμβάνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών;

Είναι φανερό ότι η ανησυχία και τα ερωτηματικά των εκπαιδευτικών που περιμένουν διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο σχολείο είναι έντονα και γίνονται εντονότερα όσο από το Υπουργείο Παιδείας δεν ξεκαθαρίζεται το τοπίο. Πρόσφατα μάλιστα η Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Σοφία Γιαννακά κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση στη Βουλή για το θέμα: «Ερωτάται η κα. Υπουργός -  Προτίθεται να απορροφηθούν όλοι οι 30μηνίτες ΠΕ 11 την σχολική χρονιά 2010 – 2011 σύμφωνα με τον νόμο που ορίζει ότι πρέπει να προσλαμβάνονται 409 εκπαιδευτικοί από το 30μηνο σε κάθε σχολικό έτος;»

Το κλίμαήρθε να επιβαρύνει και μια δήλωση του Υφυπουργού ΠαιδείαςΙ. Πανάρετουη οποία έγινε στο περιθώριο των εγκαινίων σχολείων της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Ι. Πανάρετοςδήλωσε, σχετικά με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, ότι θα προκηρύσσονται οι θέσεις από τα σχολεία, στα οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και θα γίνεται η επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια. Η πρόσληψη…αλά καρτ θεωρήθηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι συνδέεται με το προωθούμενο σχέδιο «Καλλικράτης» που εκτός των άλλων, επιχειρεί να περάσει τα σχολεία στους δήμους.

Η νέα αυτή «διαχείριση του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών» όπως ονομάστηκε από την Υπουργό Παιδείας, σύμφωνα με την  Αγγελική Φατούρου, μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, είναι φανερό ότι έχει μια μη αθέατη στόχευση: να «εξαφανίσει» από το εκπαιδευτικό τοπίο τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς που συνωστίζονται κάθε χρόνο στις λίστες του Υπουργείου Παιδείας και να μειώσει δραστικά τους διορισμούς στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα στοιχεία των διεθνών Οργανισμών που παρουσιάζουν καλή, συγκριτικά με άλλες χώρες, την αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών στην Ελλάδα δεν παίρνουν υπόψη την γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας (πολλά νησιά με λίγα παιδιά κλπ) που απαιτεί αυξημένες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Παράλληλα επισημαίνουν ότι η στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών- φορέων του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις, Γραφεία εκπαίδευσης, ΟΕΕΚ, Πανεπιστημίων, Ακαδημίας κλπ) συνδέεται με το γεγονός ότι στις υπηρεσίες αυτές έχουν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 1992 με αποτέλεσμα να απαιτείται η απόσπαση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 06 Φεβρουάριος 2010 19:09