ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Κυριακή, 06 Μάιος 2012 18:43

 Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αναγνώριση προϋπηρεσίας

Κοινοποιούμε απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε ερώτημα που είχε υποβληθεί από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., αναφορικά με βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών. 

ΣΧΕΤ.:

α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2/20130/0022/30-3-2012 έγγραφο του ΓΛΚ

β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.361.23/3/24453/Δ1/7-3-2012 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

Διαβιβάζουμε έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., που αφορά βαθμολογική μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 4956/30-4-2012 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Αναγνώριση προυπηρεσίας

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών

dictyo.gr, xenesglosses.eu

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 06 Μάιος 2012 19:36