ΔΟΑΤΑΠ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 21:10

www.xenesglosses.eu

Καταργείται η προϋπόθεση  “Το ανώτατο ίδρυμα να  απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα» που έθετε ο Ν. 3328/2005 για να αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού”, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή .

 

 


Με το Ν. 3328/2005 «Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα  (ΤΕΙ) που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.
Ετσι με το νέο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-2-2012)  ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού μπορεί να αναγνωρστεί πλέον όπως και τα ΤΕΙ, αρκεί να απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα.
ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο  Ν. 3328/2005
Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα) Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.
ββ) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα (σ.σ.με την τροπολογία  αντικαταστάθηκε ως εξής: «Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα»). . Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.
γγ) Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα.
δδ) Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
εε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

esos.gr

ΠΗΓΗ: xenesglosses.eu

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2012 21:48