ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2012 18:42

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη Εκπαιδευτικών »

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4038/02-02-2012 που τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 28 παρ.1 του Ν. 4024/2011 ισχύουν εφεξής τα παρακάτω: Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 προστίθεται το εδάφιο ως εξής:

<<Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις
παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση καθώς και η μισή χρονική
ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης>>.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του
Ν.4024/2011.
Κατόπιν αυτού παρακαλούνται μέχρι 29-02-2012 οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλων σπουδών οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι για
τη συνάφεια από αρμόδιο Υπηρεσιακό συμβούλιο να αποστείλουν μέσω της Δ/νσης
του Σχολείου επικυρωμένους τίτλους σπουδών καθώς και σχετικές αποφάσεις για τη
συνάφεια.

Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής μονάδας.

Κοινοποίηση:
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων (1)

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ. Δ. Ε.
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΙΛΙΤΖΙΔΗΣ

TO ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ