ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ Γ.Ε.Λ. ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 05 Δεκέμβριος 2011 18:36

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

hellasedu.gr

ΘΕΜΑ: «Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης  Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται  πανελλαδικά»

Για το συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται πανελλαδικά για το σχολικό έτος 2011-2012, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης.

Για το λόγο αυτό, στο τέλος κάθε μήνα, οι Διευθυντές των Λυκείων καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των Λυκείων ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και το Σχολικό Σύμβουλο της οικείας ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο.
Υπεύθυνοι για το συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Oι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο (1).
1. Συγκρότηση και έργο των ομάδων παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης.
Σε κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από το Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που αποτελείται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) και από τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στο Νομό για τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, καθώς και τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ που έχει την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.                                                                                 
Χρέη προέδρου της ομάδας θα ασκεί ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Γραμματέα της επιτροπής.
Έργο της ομάδας αυτής είναι να εξετάζει τις πληροφορίες των Λυκείων σχετικά με την πορεία της διδακτέας- εξεταστέας ύλης για τον έλεγχο της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες και να επιλύει τα προβλήματα που τυχόν επισημαίνονται από τους Διευθυντές των Λυκείων.
2. Αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των Λυκείων.
Οι Διευθυντές των Λυκείων θα υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την ομάδα συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον πίνακα (1) με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους α) μέχρι και 20/12/2011, β) μέχρι και 31/01/2012, γ) μέχρι και 29/02/2012, δ) μέχρι και 30/03/2012 και ε) μέχρι και 02/05/2012.
3. Συμπλήρωση συγκεντρωτικών πινάκων (1) και (2) από τις Διευθύνσεις.
Οι συγκεντρωτικοί πίνακες (1) και (2) θα συμπληρώνονται από την ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (03) ημέρες μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από τη Διεύθυνση. Η συγκέντρωση και η υποβολή  των στοιχείων θα γίνει για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω, η αποστολή σε όλες τις περιπτώσεις θα γίνεται μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) σε έντυπη μορφή και β) με αποστολή e-mail στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Συγχρόνως, παρακαλούμε την ομάδα συντονισμού της ύλης να ενημερώνει τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εάν η διδασκαλία της διδακτέας - εξεταστέας ύλης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους για τα σχολεία εκείνα στα οποία έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κάλυψη της διδακτέας - εξεταστέας ύλης.
Υπενθυμίζεται ότι  η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε οι συγκεντρωτικοί πίνακες να συμπληρώνονται ορθώς και να αποστέλλονται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.


4. Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων -Τήρηση των χρονικών προθεσμιών.
Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων πινάκων από όλα τα Γενικά Λύκεια στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα στοιχεία θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180  Μαρούσι - Γραφείο 1111) με τους τρόπους που περιγράφηκαν στην παράγραφο (3). Για την ταχύτερη επεξεργασία των στοιχείων από τη Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων να συνοδεύουν τα στοιχεία με συμπληρωμένο τον συγκεντρωτικό πίνακα (2). Ο συγκεντρωτικός πίνακας (2) ενημερώνεται αυτόματα κατά τη συμπλήρωση του συγκεντρωτικού πίνακα (1). Απομένει να συμπληρωθεί από την ομάδα παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης η ονομασία του σχολείου που έχει καθυστερήσει περισσότερο από όλα τα Λύκεια της Δ/νσης, καθώς και η αιτία καθυστέρησης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης να μεριμνούν για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών αποστολής των στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
5.  Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής.
Τέλος, τονίζεται ότι θα πρέπει να συνυποβληθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και σύντομη έκθεση με την πορεία των ενεργειών, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης, όπως αναφέρεται στις Υπουργικές Αποφάσεις 81669/Γ2/19-07-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1698) και 81667/Γ2/19-07-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1698) που καθορίζουν την εξεταστέα- διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού  Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα.
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να παρακολουθούν, να συντονίζουν, να ελέγχουν και να εποπτεύουν το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.
                                         
 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ