Προσωρινοί πίνακες εκπαιδευτών ενηλίκων Ανατολικής Αττικής, Μαγνησίας Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 03 Απρίλιος 2013 12:30

Παρακαλούμε για την ανάρτηση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτών για τους

Νομούς Ανατολικής Αττικής: Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά ,Περιβάλλον, Ρωσικά, Τουρκικά ,

Αχαΐας: Περιβάλλον ,Τοπική Ιστορία , Βόρειου Τομέα Αθηνών: Αγγλικά ,

Δυτικού Τομέα Αθηνών: Αγγλικά ,Γαλλικά ,

Θεσσαλονίκης: Αγγλικά , Γαλλικά ,

Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Αγγλικά,Διακόσμηση

Κορίνθου: Πληροφορική ,

Λακωνίας: Πληροφορική ,

Λασιθίου: Πληροφορική,

Μαγνησίας: Αγγλικά , Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά , Ρωσικά, Τουρκικά,

Νότιου Τομέα Αθηνών : Γαλλικά,

Πειραιά και Νήσων: Γαλλικά,

Ρεθύμνου: Πληροφορική ,

Φλώρινας: Πληροφορική ,

Χαλκιδικής: Πληροφορική,

σύμφωνα με την ΑΔΑ ΒΕΑΛ46ΨΖΣΠ-ΩΒ4

Συνημμένα:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΔΒΜ 241 Kb
47 Kb