Δήμοι με Κέντρα Δια Βιου Μάθησης Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 21 Αύγουστος 2012 04:53

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ7 & ΑΠ8» οι παρακάτω δήμοι υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

Οι συμμετέχοντες δήμοι είναι οι παρακάτω:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ