ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 01 Μάιος 2012 14:36

www.xenesglosses.eu

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),καλούν τους Καλλικρατικούς Δήμους της επικράτειας σε συνεργασία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Ειδικότερα:

1. Οι Δήμοι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) θα επωφεληθούν

της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα υλοποιήσει.

2. Στη συνέχεια οι Δήμοι θα μπορούν να επιλέξουν Προγράμματα Εθνικής ή Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.

α. Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας απευθύνονται στους πολίτες όλης της χώρας, έχουν σχεδιαστεί και αποτυπωθεί από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνοντας δράσεις:

- Επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

- Επιμόρφωσης για υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, περιβάλλον, σχολές γονέων κλπ

β. Ως Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ορίζονται αυτά που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ:

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα καθορίσουν τους χώρους Διοίκησης και Μάθησης που θα διαθέσουν, όπως δομές τυπικής εκπαίδευσης – σχολεία και δομές που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές (βλ. επισυναπτόμενο) και διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική

υποδομή, όπως εργαστήρια πληροφορικής κ.α.

Προς τούτο να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α. Σε περίπτωση ύπαρξης δομών που έχουν λειτουργήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια για την παροχή προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον ζητηθεί από το Δήμο.

β. Συνολικά ως ελάχιστες προδιαγραφές για το ορισμό του Κ.Δ.Β.Μ, ορίζονται οι παρακάτω:

- Η τήρηση κανονισμών ασφαλείας και πυρασφάλειας

- Η προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α.

- Η εξασφάλιση θέρμανσης, καθαριότητας και χώρων υγιεινής

γ. Ως χώρος Διοίκησης του Κ.Δ.Β.Μ. θα μπορεί να οριστεί από τον Δήμο, χώρος με βεβαιωμένη δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής διασύνδεσης (Internet).

δ. Ο Δήμος μπορεί να ορίσει πρόσθετους χώρους μάθησης εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, οι οποίοι θα πληρούν τις παραπάνω βασικές προδιαγραφές.

 

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα αποστείλουν σε φάκελο σχετικό αίτημα για συνεργασία στην Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης καθώς και συμπληρωμένο κατάλογο, όπου κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Πλήρης περιγραφή των χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης στη βάση των παραπάνω προδιαγραφών.

β. Αναλυτική αναφορά της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουν (καρέκλες, θρανία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πίνακες κλπ).

γ. Ορισμός Υπεύθυνου Εκπρόσωπου του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ..

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στα τηλέφωνα: 213.131 -1644, -1653, -1657, -1658, -1662 και -1672

2. Ο φάκελος με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον Δήμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 – 111 43 ΑΘΗΝΑ

aixmi-news.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ 58 ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 01 Μάιος 2012 14:56