ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 13 Αύγουστος 2011 11:36

esos.gr

Πριν λίγες μέρες το ΙΔΕΚΕ δημοσίευσε την προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπ/κών και ζητεί έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (!!!!) από τους μελλοντικούς προσληφθέντες ωρομίσθιους εκπ/κούς.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις και φυσικά ακολούθησαν ενστάσεις. Το ΙΔΕΚΕ δεν έκανε δεκτή την ένσταση μιας εκπ/κού δίνοντας την ακόλουθη απάντηση:

Σε απάντηση της προαναφερομένης Ένστασής σας, σας γνωρίζουμε ότι:


1.    Τα εκτελεστικά όργανα (όπως είναι το Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) δεν είναι δυνατόν να ακυρώνουν ή τροποποιούν πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα προϊσταμένων οργάνων (όπως είναι η Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), στα πλαίσια των οποίων έχει εκδοθεί η συγκεκριμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2.    Δεν υφίσταται άλλωστε λόγος τροποποιήσεως διότι:
α) η Πρόσκληση αφορά σε συγκεκριμένο πρόγραμμα/ έργο συγχρηματοδοτούμενο, και η χρηματοδότηση της Ε.Ε. έχει ορισμένο χρονικό όριο,
β) κατά την άποψή μας οι συγκεκριμένες συμβάσεις είναι συμβάσεις έργου, των οποίων η διάρκεια δεν είναι νοητό να ξεπερνά τα χρονικά όρια της περαίωσης των συγκεκριμένων έργων, και δεν είναι επιτρεπτή επ’ αυτών η αναλογική εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται περί έργων χρηματοδοτουμένων από την Ε.Ε., και
γ) η έκδοση Α.Π.Υ. είναι υποχρεωτική εκ του νόμου (παρ. 6 άρθρου 25 ν. 3846/2010, ΦΕΚ 66Α /11-5-2010 και άρθρο 46 του ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170Α/5-8-2011).

Για τους λόγους αυτούς η ένστασή σας δεν γίνεται δεκτή.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ

www.gate4edu.gr

Απαράδεκτη η απάντηση του ΙΔΕΚΕ για την έκδοση ΑΠΥ από τους εκπαιδευτές των ΣΔΕ

Το ΙΔΕΚΕ απάντησε αρνητικά στους εκπαιδευτές που πρόκειται να εργαστούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σχετικά με την έκδοση ΑΠΥ  από αυτούς.
Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ΑΠΥ πρέπει να αναφέρω ότι :
Δικαίωμα για έκδοση ΑΠΥ έχουν μόνο οι επαγγελματίες που κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην εφορία και πληρώνουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές του εισφορές στο ταμείο ασφάλισης τους (είναι υποχρεωτική η ασφάλιση)
Επίσης οι ίδιοι θα πρέπει να προσφύγουν σε λογιστή για να ενημερώνει τα βιβλία της εφορίας αλλά και να υποβάλλει περιοδική και ανακεφαλαιωτική δήλωση ΦΠΑ, όπως και συγκεντρωτική τιμολογίων.
Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποστούν όλες τις τελευταία εξαγγελθείσες φορολογικές επιβαρύνσεις του κλάδου.

Μετά από αυτά θεωρώ ως απαράδεκτη την απάντηση του ΙΔΕΚΕ που βασισμένο στο νομικό πλαίσιο κάνει αρνητική εισήγηση παραπέμποντας ουσιαστικά στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ αφού αυτήν θεωρεί αρμόδια για την ανατροπή του καθεστώτος ΑΠΥ.

Θα ήταν λοιπόν απαραίτητη μια πολιτική απόφαση από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ προκειμένου να ανατραπεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς για εκπαιδευτικούς.

..................................................................

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

TO ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΔΕΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΔΕ

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 13 Αύγουστος 2011 19:08