Συμβάσεις έργου με μισθό €1.550 (μικτά) - Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Maya   
Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 14:59

Ολόκληρη η προκήρυξη - Προθεσμίες

Με δύο εξωτερικούς συνεργάτες ενισχύεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου και θα ενταχθούν στο υποέργο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών».

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου για τους δύο εξωτερικούς συνεργάτες είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 15 του ίδιου μήνα (στις 3 το μεσημέρι).

Αιτήσεις και δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κοραή 4, Τ.Κ. 105.64 Αθήνα, στο Πρωτόκολλο της Μονάδας Γ’ – 4ος όροφος (γραφείο Δ21).

Σημαντικό: Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Είναι απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών και η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

https://workenter.gr/dimosio/eidiseis/theseis-ergasias-symvaseis-ergoy-sto-yp-ergasias-me-mistho-eu1550-mikta-ginontai?fbclid=IwAR1Spc8JWNnhFXW5a3kK0owdgheCjvYEPUNFVyEp2DEjFePKj6KtYxRQvzI